Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1990/91:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har med remiss 1991-05-02 berett utrikesutskottet tillfalle att avge yttrande över proposition 1990/91:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU4 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1990/91:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU3y Öresundsförbindelserna Till trafikutskottet Trafikutskottet har med remiss 1991-04-16 berett utrikesutskottet tillfalle alt yttra sig över proposition 1990/91:158 med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU3 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1990/91:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UU2y Verksamhet och anslag inom totalförsvaret 1991/92, Försvarsindustrin prop. 1990/91:102, bil. 1, avsnitt 10 1990/91 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett utrikesutskottet tillQlle att yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1990/91:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1990/91:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1990-10-31 berett utrikesutskottet tillfalle att yttra sig över regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU1 (pdf, 62 kB)