Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1991/92:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU3y Medel för informationsinsatser om europeisk integration kompletteringspropositionen 1991/92 UU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1992-05-12 berett utrikesutskottet tillfälle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU3 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1991/92:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UU2y Säkerhetspolitiska överväganden m.m. inför beslut om totalförsvarets utveckling 1991/92 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har med remiss 1992-02-27 berett utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU2 (pdf, 299 kB)

Yttrande 1991/92:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1991/92:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1991/92:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss den 6 februari 1992 berett utrikesutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens skrivelse 1991/92:15 med

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UU1 (pdf, 45 kB)