Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 2006/07:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2006/07:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2006 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-11-16

Yttrande 2006/07:UU1y (pdf, 31 kB)

Yttrande 1998/99:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU2y Utrikeshandel 1998/99 UU2y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU2y (doc, 144 kB)

Yttrande 1998/99:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 1998/99:UU1y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 UU1y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 under förutsättning att kammaren hänvisar ifrågavarande proposition till finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att, i de delar som berör respektive

1999-01-01

Yttrande 1998/99:UU1y (doc, 137 kB)

Yttrande 1992/93:UU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU7y Regeringens proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för  1992/93 budgetåret 1993/94, m.m. y kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU7 (pdf, 266 kB)

Yttrande 1992/93:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU6y Yttrande över regeringens proposition 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. 1992/93 UU6y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 1 april 1993 berett ulrikesutskottet tillfålle att

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU6 (pdf, 547 kB)

Yttrande 1992/93:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU5y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1992/93 UU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 8 december 1992 berett utrikesutskottet tillfålle att i de delar som har samband

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU5 (pdf, 41 kB)

Yttrande 1992/93:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU4y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 UU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utrikesutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU4 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1992/93:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU3y Väpnad styrka för tjänstgöring utomlands Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har med remiss 1992-11-05 berett ulrikesulskotlet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:77 om väpnad styrka för tjänstgöring

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1992/93:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU2y Regeringens skrivelse 1992/93:13 om FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 UNCED 1992/93 UU2y Till jordbruksutskottet Sammanfattning I yttrandet behandlas regeringens skrivelse 1992/93:13 om FN:s konferens

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU2 (pdf, 290 kB)

Yttrande 1992/93:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UUly EES-avtalet Till EES-utskottet EES-utskollet har den 5 juni 1992 berett utrikesutskottet tillfålle all avge yttrande över dels proposition 1991/92:170 jämte de motioner som väckts med anledning av propositionen, dels

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU1 (pdf, 291 kB)