Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)

Yttrande 1993/94:AU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU8y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbefemarknadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition  1993/94:150 kompletteringspropositionen och med anledning av den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU8 (pdf, 1804 kB)

Yttrande 1993/94:AU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU7y Förändringar i lönegarantisystemet Till lagutskottet Lagufekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet jämte de motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU7 (pdf, 398 kB)

Yttrande 1993/94:AU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU6y Delad makt delat ansvar föräldraförsäkringen 1993/94 AU6y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Till arbetsmarknadsutekottet har hänvisate regeringens proposition 1993/94:147 om jämställdhetepolitiken. Propositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU6 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1993/94:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU5y Ledighet för vård av barn Till socialutskottet Socialutekottet har berett arbetemarknadsutekottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner. Utskottet yttrar sig i det

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU5 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1993/94:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU4y Resurser till naturvård 1993/94 AU4y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motionerna 1993/94:Jo607 av Tuve Skånberg kdsI993/94:Jo653

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU4 (pdf, 63 kB)

Yttrande 1993/94:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU3y Arbetsmarknadspolitiska medel till skogspolitiken 1993/94 AU3y Till jordbruksutskottet Jordbruksutekottet har berett arbefemarknadsufekottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Jo311 av Margareta

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU3 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1993/94:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AU2y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 AU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett arbefemarknadsufekottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU2 (pdf, 340 kB)

Yttrande 1993/94:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1993/94:AUly Konsekvensanalyser i regeringens propositioner Till konstitutionsutskottet Arbetsmarknadsutekottet har berette tillSlle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade

1993-12-31

Yttrande 1993/94:AU1 (pdf, 93 kB)