Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 2004/05:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU4y Tilläggsbudget 2005 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2005 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU4y (doc, 82 kB)

Yttrande 2004/05:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 och eventuella motioner. En motion, 2004/05:K14

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU3y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2004/05:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU2y Utskottens beredningsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett ett antal utskott tillfälle att yttra sig över motionsyrkanden om förändringar i utskottens beredningsområden. För arbetsmarknadsutskottets del gäller det motionerna 2003/04:Sf396

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU2y (doc, 80 kB)

Yttrande 2004/05:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2005 bl.a. om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2005,

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU1y (pdf, 220 kB)

Yttrande 1998/99:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU3y Tilläggsbudget för 1999 Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU3y Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1999 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop. 1998/99:100 i den del som avser tilläggsbudget

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU3y (doc, 121 kB)

Yttrande 1998/99:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU2y 1999 års ekonomiska vårproposition Den ekonomiska politiken, utgiftstak m.m. Utgiftsområdena 13 och 14 1998/99 AU2y Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 15 april 1999 berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU2y (doc, 224 kB)

Yttrande 1998/99:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1998/99:AU1y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 1998/99 AU1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 berett nio av riksdagens utskott, däribland arbetsmarknadsutskottet, tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Årsboken

1999-01-01

Yttrande 1998/99:AU1y (doc, 100 kB)