Dokument & lagar (183 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:136

Riksdagens protokoll 2006/07:136 Torsdagen den 13 september Kl. 13:00 - 13:39 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 september.  2 § Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelser inkommit:  Till riksdagens

2007-09-13

Riksdagens protokoll 2006/07:135

Riksdagens protokoll 2006/07:135 Torsdagen den 6 september Kl. 13:00 - 16:25 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 augusti.  2 § Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2006/07:686 Till riksdagen   Interpellation

2007-09-06

Riksdagens protokoll 2006/07:134

Riksdagens protokoll 2006/07:134 Torsdagen den 30 augusti Kl. 13:00 - 17:26 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 augusti.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Matilda Ernkrans (s) återtagit sin plats i riksdagen från och med den

2007-08-30

Riksdagens protokoll 2006/07:133

Riksdagens protokoll 2006/07:133 Torsdagen den 23 augusti Kl. 13:00 - 17:04 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 augusti.  2 § Utökning av antalet suppleanter i skatteutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter

2007-08-23

Riksdagens protokoll 2006/07:132

Riksdagens protokoll 2006/07:132 Torsdagen den 16 augusti Kl. 13:00 - 17:31 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 18–21 juni.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade   att Mehmet Kaplan (mp) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 9 juli,

2007-08-16

Riksdagens protokoll 2006/07:131

Riksdagens protokoll 2006/07:131 Torsdagen den 21 juni Kl. 09:00 - 14:56 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 juni.  2 § Meddelande om riksmötet 2007/08 Talmannen meddelade att riksdagsstyrelsen föreslagit att riksmötet 2007/08 skulle inledas tisdagen den 18 september .  Kammaren

2007-06-21

Riksdagens protokoll 2006/07:130

Riksdagens protokoll 2006/07:130 Onsdagen den 20 juni Kl. 09:00 - 19:07 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 juni.  2 § Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Fredrik Lundh (s) ansökt om ledighet under tiden den 20 augusti 2007–1 februari 2008.  Kammaren biföll denna

2007-06-20

Riksdagens protokoll 2006/07:129

Riksdagens protokoll 2006/07:129 Tisdagen den 19 juni Kl. 09:00 - 22:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni.  2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade att onsdagen den 20 juni skulle avslutning äga rum efter voteringen efter

2007-06-19

Riksdagens protokoll 2006/07:128

Riksdagens protokoll 2006/07:128 Måndagen den 18 juni Kl. 10:00 - 17:19 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 juni.  2 § Utökning av antalet suppleanter i socialutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter

2007-06-18

Riksdagens protokoll 2006/07:127

Riksdagens protokoll 2006/07:127 Fredagen den 15 juni Kl. 09:00 - 14:29 1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  Interpellation 2006/07:636 Till riksdagen   Interpellation 2006/07:636 Korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet  av Gunilla

2007-06-15

Riksdagens protokoll 2006/07:126

Riksdagens protokoll 2006/07:126 Torsdagen den 14 juni Kl. 10:00 - 21:09 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni.  2 § Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anna Lilliehöök (m) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.  Kammaren biföll denna avsägelse. 

2007-06-14

Riksdagens protokoll 2006/07:125

Riksdagens protokoll 2006/07:125 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 - 19:36 1 § Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (m): Herr talman! Ärade ledamöter! Dagens debatt går i förändringens tecken. Sverige har fått en regering som gör vad den sade att den skulle göra och som dessutom får mycket

2007-06-13

Riksdagens protokoll 2006/07:124

Riksdagens protokoll 2006/07:124 Tisdagen den 12 juni Kl. 11:00 - 19:14 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni.  2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:   Interpellation 2006/07:582 Till riksdagen  Interpellation

2007-06-12

Riksdagens protokoll 2006/07:123

Riksdagens protokoll 2006/07:123 Måndagen den 11 juni Kl. 10:00 - 13:48 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni.  2 § Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara:   Socialminister Göran

2007-06-11

Riksdagens protokoll 2006/07:122

Riksdagens protokoll 2006/07:122 Fredagen den 8 juni Kl. 09:00 - 10:23 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni.  2 § Beslut om motionsrätt på skrivelse Skrivelse  2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006  Kammaren biföll talmannens förslag att motioner

2007-06-08

Yttrande 2006/07:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2006/07:TU5 2007 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (punkt

2007-06-07

Yttrande 2006/07:TU5y (pdf, 145 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:121

Riksdagens protokoll 2006/07:121 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 - 18:05 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj.  2 § Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan (s) ansökt om ledighet under tiden den 1 september–31 december.  Kammaren biföll denna ansökan. 

2007-06-07

Riksdagens protokoll 2006/07:120

Riksdagens protokoll 2006/07:120 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:30 - 17:37 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj.  2 § Anmälan om extra suppleant i sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Talmannen meddelade att sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet anmält att

2007-06-05

Riksdagens protokoll 2006/07:119

Riksdagens protokoll 2006/07:119 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 - 18:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 28 och 29 maj.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Gunnar Sandberg (s) återtagit sin plats i riksdagen från och med den

2007-06-04

Riksdagens protokoll 2006/07:118

Riksdagens protokoll 2006/07:118 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 - 13:02 1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2006/07:548 Till riksdagen   Interpellation 2006/07:548 Införselkvoter av alkohol   av Egon Frid (v)  Interpellationen

2007-06-01