Dokument & lagar (537 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2006/07:39

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:39 DATUM Torsdagen den 13 september 2007 TID Kl. 10.00 – 10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars

2007-09-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. § 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind,

2007-09-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:38

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38 DATUM 2007-09-06 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya föredragande Ordförande hälsade kansliets nya föredragande Anna-Lena Kileus och Helena Rudin välkomna. § 2 Ärendebehandling Utskottet

2007-09-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola

2007-08-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:37

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37 DATUM 2007-06-19 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO Med hänvisning till tidigare översänt underlag från Miljödepartementet (dnr 170-3152-06/07) överlade utskottet

2007-06-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:36

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM Tisdagen den 19 juni 2007 TID 08.01–08.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 14 och 18 juni 2007 justerades. § 2 Justering av KU26 Sekretess för uppgifter

2007-06-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:35

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35 DATUM Måndagen den 18 juni 2007 TID 18.00–18.42 18.54–19.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. § 2 Fråga om tillämpning av 2 kap. 12

2007-06-18

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-06-14 TID 8.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning. § 2 Föredragning Kabinettssekreterare

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:10

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 14.15–14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KUU1 EU:s fördrag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU (avsnitt

2007-06-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 09.00–09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. § 1 Kanslimeddelanden Informerades om den preliminära

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:9

­ SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 12 juni 2007 TID 18.00–19.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. § 2 Övriga ärenden Kanslichefen

2007-06-12

Yttrande 2006/07:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2006/07:TU5 2007 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (punkt

2007-06-07

Yttrande 2006/07:TU5y (pdf, 145 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. § 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM 2007-06-07 TID 11.15-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Rådsinformation Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför kommande jordbruks- och fiskeråd den 11–12 juni 2007. §

2007-06-07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:8

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 Statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden

2007-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 10.30-11.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Assi Salminen från Justitieministeriet i Helsingfors får närvara vid utskottets sammanträden under

2007-06-07

Justitieutskottets protokoll 2006/07:38

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38 DATUM Tisdagen den 7 juni 2007 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Närvaro Utskottet beslutade i enlighet med 4 kap. 13§ andra stycke riksdagsordningen att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande vid EU-nämnden, får närvara vid utskottets informationstillfällen

2007-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:39 Datum 2007-06-07 Tid 10.00-10.10 // 10.30-11.10 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordföranden Ulrica Messing (s) förklarar sammanträdet öppnat. § 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:38. §

2007-06-07

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.00–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på

2007-06-05

Skatteutskottets protokoll 2006/07:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-06-01 TID 08.00 – 08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Återförvisat ärende Ordföranden konstaterade att utskottets betänkande 2006/07:SkU16 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. av kammaren återförvisats till utskottet

2007-06-01