Dokument & lagar (2 träffar)

Kommittédirektiv 1874:26_s_11

Förordning (1874:26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket Innehåll Övergångsbestämmelser Kungl. Maj:t har funnit gott att, med ändring av vad förordningen den 8 maj 1874 angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket innehåller

1874-05-08