Dokument & lagar (4 träffar)

Kommittédirektiv 1880:48_s_1

Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar Innehåll Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter

1880-11-19

Kommittédirektiv 1880:48_s__1

Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar Innehåll Vi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan den 15 sistlidne Oktober utfärdats nådig förordning, innefattande särskilda föreskrifter

1880-11-19