Dokument & lagar (4 träffar)

kadep 1884:4

Kanslideputerades Memorial N:o 4. 1 N:o 4. Ank. tili Tr.Exp. den 7 Maj 1884, kl. 3 e. m. Riksdagens Kanslideputerades Memorial, med anledning af åter remiss af deputerades memorial i fråga om förslag till skrifvelse angående val af Fullmäktige i Riksbanken m. m. Sedan Kanslideputerade under den 14 sistlidne Mars till

1884-05-07

kadep 1884:3

Kanslideputerades Memorial N:o 3. 1 N:o 3. Ank. till Tr.Exp. den 26 April 1884, kl. 8 e. m. Riksdagens Kanslideputerades Memorial, med anledning af återremiss utaf förslag till skrifvelse angående val af fullmäktige i Riksbanken och till förordnanden för dem. Sedan Kanslideputerade under den 14 sistlidne Mars till Riksdagen

1884-04-26

kadep 1884:2

Kanslideputerades Memorial N:o 2. 1 N:o Ank. till Tr.Exp. den 27 Febr. 1884, kl. 7 e. in. Riksdagens Kanslideputerades Memorial, angående räkning för litografiering och tryckning m. m. af en karta, bilagd en utaf Herr Stjernspetz väckt motion. Efter det en af ledamoten i Riksdagens Första Kammare Herr Stjernspetz väckt

1884-02-27

kadep 1884:1

Kansli deputerades Memorial N:o 1. 1 N:0 1. Ank. till Tr.Exp. den 22 Jan. 1884, kl. 11 f. m. Riksdagens Kanslideputerades Memorial, angående antagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva Herrar Talmän och Kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit d kansliafdelning en:

1884-01-21