Dokument & lagar (682 träffar)

Riksdagsskrivelse 1884:40

6 Riksdagens Skrifvelse, N:o 40. N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 Maj 1884. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till Lag om Upphäfvande af strafflagens stadganden angående fängelsestraff vid vatten och bröd jemte dermed sammanhang

1884-05-07

Riksdagsskrivelse 1884:40 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1884:39

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39. 1 N:o 39. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 Maj 1884. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om framläggande af förslag till vissa ändringar och tillägg i gällande lagstiftning angående äkta makars inbördes egendomsförhållanden. Lag-Utskottets utlåtande N:o

1884-05-07

Riksdagsskrivelse 1884:39 (pdf, 378 kB)

kadep 1884:4

Kanslideputerades Memorial N:o 4. 1 N:o 4. Ank. tili Tr.Exp. den 7 Maj 1884, kl. 3 e. m. Riksdagens Kanslideputerades Memorial, med anledning af åter remiss af deputerades memorial i fråga om förslag till skrifvelse angående val af Fullmäktige i Riksbanken m. m. Sedan Kanslideputerade under den 14 sistlidne Mars till

1884-05-07