Dokument & lagar (2 träffar)

Svensk författningssamling 1891:35 s.1

Författningen är upphävd

Kommittédirektiv 1891:35_s_1

Sjölag (1891:35 s.1) Innehåll Första kapitlet Fartygs nationalitet Fartygsregister Fartygs tillbehör Fartygs identifiering Fartygs skick Andra kapitlet Registrering Inskrivning Avregistrering Verkan av registrering och inskrivning Registrerings- och inskrivningsförfarandet Tredje

1891-01-12