Dokument & lagar (812 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:79

Riksdagens Skrifvelse K:o 79. 5 N:o 79. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af jord från Alnarps kungsgård underlydande gatehusen n:is 12, 13 och 14 Lomma i Lomma, församling af

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:79 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:78

Riksdagens Skrifvelse N:o 78. 3 N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition angående upplåtelse af rätt till bearbetande äf apatitförekomster. Statsutskottets utlåtande n:o 47.Till Konungen. Med åberopande

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:78 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:75

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 75. N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af ökadt utrymme för tekniska skolan i Stockholm in. in. Statsutskottets utlåtande n:o 53.Till Konungen. Med

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:75 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:74

I 4 Riksdagens Skrifvelse N:o 74. N:o 74. Uppläst och godkänd hos FörstaKammaren den 5 maj 1894. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förskjutande af den väguppskattningsnämnderna tillkommande ersättning m. rn. Statsutskottets utlåtande n.o 33 och

1894-05-05

Riksdagsskrivelse 1894:74 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:32

Riksdagens Skrifvelse N:o 32. 1 It: 1 i r i I j m i ii t N:o 32. i rl d rfro.ijf ir i nioa f£uiati.o n-b nJi 5 i tt lij-thajlrll ii t i g b r i: it e i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1894. Andra Kammaren den 4 cpii-ol 1 ro v iöSmenoj pL Statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse till

1894-05-04

Riksdagsskrivelse 1894:32 (pdf, 1952 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:28

Riksdagens Skrifvelse N:o 28. 1 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1894. Andra Kammaren 4 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens andra hufvudtitél, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtanden n:is 3 och 40 samt

1894-05-04

Riksdagsskrivelse 1894:28 (pdf, 422 kB)