Dokument & lagar (2 208 träffar)

Motion 1995/96:T63 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1995/96:T63 av Per Westerberg m.fl. m, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Allmänt Regeringen föreslår ett antal återregleringar av postmarknaden. Förslagen grundar sig på en departementspromemoria Ds 1995:76 Post- och kassaservice för alla som mött


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1995/96:T62 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Postbranschen genomgår en stor och snabb omvälvning som har sin grund i den tekniska utvecklingen. Ett allt flitigare användande av modern elektronik innebär nya och moderna sätt att


Utskottsberedning: ------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:T61 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:T61 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Sverige är uppdelat i postnummerområden för att underlätta en snabb och säker hantering av post. Även i många andra sammanhang används postnummer för att identifiera var i landet människor


Utskottsberedning: -1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So34 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:So34 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 95/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksvaror förs in i tobakslagen 1993:581Folkpartiet liberalerna välkomnar detta förslag som är en av flera åtgärder partiet


Utskottsberedning: --1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp I propositionen föreslår regeringen att en 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror införs i tobakslagen, samt att tobaksvaror endast får föras in i landet av den som fyllt 18 år. Avsikten


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So32 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So32 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Regeringen föreslår i propositionen att det i lag införs en åldersgräns för inköp och införsel av tobak. Åldersgränsen föreslås bli 18 år. Till skillnad från forskning på många andra områden


Utskottsberedning: --1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Sverige har anslutit sig till WHO:s mål att 80 av befolkningen ska vara rökfri år 2000. Huvudstrategierna är att förmå så många som möjligt främst ungdomar att aldrig börja röka, att stödja


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So30 av Sten Svensson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So30 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Regeringen föreslår att det införs en åldersgräns för inköp och införsel av tobak. Åldersgränsen föreslås bli 18 år. Enligt förslaget skall endast den som säljer tobak till personer under 18 år


Utskottsberedning: ---1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So29 av Mikael Odenberg (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So29 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksinköp Bakgrund Tobaksutredningen föreslog i sitt betänkande Tobakslag SOU 1990:29 införande av en åldersgräns på 18 år för inköp av tobaksvaror. Utredningens förslag underbyggdes inte med fakta,


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen ska få förordna att vissa stora mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering endast


Utskottsberedning: --1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk62 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslår regeringen bl.a. ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen skall få förordna att vissa mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk61 av Isa Halvarsson m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. Liberal grundsyn Folkpartiet liberalerna är inte motståndare till personbunden information om den enskilde. Vi anser att ett modernt samhälle har legitimt behov av sådan. Men


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf36 av Sigge Godin (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf36 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Inledning Regeringens proposition om försäkringsskydd m m är en uppföljning av flera beslut som aviserades i regeringens vårbudget. Folkpartiet har tidigare tagit ställning till dessa förslag


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Regeringens proposition I den föreliggande propositionen lägger regeringen fram förslag på förändringar inom socialförsäkringsområdet. Förändringarna har tidigare aviserats i den


Utskottsberedning: -----------1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen föreslås en förlängning av sjuklöneperiod till de 28 första dagarna i en sjukperiod. Nuvarande sjuklöneperiod innefattar de första fjorton dagarna. Erfarenheterna från denna


Utskottsberedning: -1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Trygghet vid sjukdom Skyddet av alla människors grundtrygghet bör vara en obligatorisk statlig uppgift, där alla människor bidrar solidariskt till finansieringen efter förmåga. Miljöpartiet


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans Karlsson s med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen hänvisas till en rapport från Riksförsäkringsverket RFV ANSER, 1995:14 där man redogör för effekter av sjuklöneperioden. Flera arbetsgivare och arbetstagarorganisationer


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en förlängning av arbetsgivarperioden från 14 till 28 dagar. Detta ökar arbetsgivarnas kostnader och en del av


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf30 av Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf30 av Dag Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Uppföljning utvärdering För att kunna möta framtidens krav krävs ett väl fungerade socialförsäkringssystem som ger människor trygghet vid ohälsa och minskad arbetsoförmåga. RFV har i en rapport


Utskottsberedning: ---1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf29 av Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Inledning Att minska kostnaderna för sjukförsäkringen är en av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas för att få rätsida på Sveriges allvarliga ekonomiska situation. Under 90-talet


Utskottsberedning: ----------1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation