Dokument & lagar (73 träffar)

Motion 1995/96:Bo38 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo38 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i skåne Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att politiska beslut skall fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt. Ett stort antal arbetsuppgifter som


Utskottsberedning: --1996/97:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo37 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo37 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. I propositionen lägger regeringen ett följdförslag till beslutet om den ändrade länsindelningen i Skåne. Centerpartiet har strävandena efter decentralisering


Utskottsberedning: --1996/97:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo36 av Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo36 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen föreslår att en särskild lag skall införas för att reglera valet av ledamöter i styrelsen för den nya länsstyrelsen i Skåne län för åren 1997


Utskottsberedning: -1996/97:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo35 av Owe Hellberg (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo35 av Owe Hellberg m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den förändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen återkommer nu i frågor som berör sammanläggningen av de två Skånelänen, som ska bilda ett län 1 januari 1997. Tyvärr följer inte regeringen


Utskottsberedning: --1996/97:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo34 av Jan Backman (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo34 av Jan Backman m med anledning av prop. 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen föreslår i propositionen vissa följdbeslut till riksdagsbeslutet om att bilda ett Skåne län den 1 januari 1997. Förslagen bygger på det underlag som


Utskottsberedning: -1996/97:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:BoU12


Justering: 1996-05-07 Debatt: 1996-05-23

Betänkande 1995/96:BoU11


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-08

Betänkande 1995/96:BoU10


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-08

Motion 1995/96:Bo33 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo33 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:188 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dagens avloppsreningssystem är uppbyggda som linjära system vilket betyder att de ämnen som finns i avloppen inte utnyttjas som en resurs utan blir till


Utskottsberedning: ----1995/96:BoU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I propositionen föreslår regeringen en rad ändrade regler för bostadsbidrag i syfte att spara ca 2 300 miljoner kronor per helår. Ett av förslagen består i att bostadsbidrag slopas för icke studerande


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo31 av Anders Ygeman (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo31 av Anders Ygeman s med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I 3 i lagen 1993:737 om bostadsbidrag stadgas följande: Om inte skäl visas för annat skall med makar jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo30 av Tomas Eneroth och Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo30 av Tomas Eneroth och Lena Sandlin s med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I regeringens proposition föreslås att bostadsbidrag till ungdomar mellan 18 och 29 år som inte studerar och som inte har barn slopas. Förslaget härrör från Bostadsbidragsutredningens


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo29 av Per Lager m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo29 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Inom ramen för budgetsaneringen föreslår regeringen att reglerna för bostadsbidrag förändras så att statens utgifter minskas med cirka 2 300 miljoner per år. Vi anser att besparingarna, med hänsyn


Utskottsberedning: --1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo28 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo28 av Owe Hellberg m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Bostadsutgifterna har ökat hela tiden från 1980. Fram till 1990 låg ökningen i takt med övrig konsumtion och disponibel inkomst. Från 1989 till 1995 har boendekostnaderna ökat med ca 9 i årstakt


Utskottsberedning: --------1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo27 av Ulf Björklund m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo27 av Ulf Björklund m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Inledning Kristdemokraterna menar att tillgången till en bra bostad är en social rättighet. Alla skall ha rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Ett inkomstprövat bostadsbidrag är det


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo26 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo26 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. Bostadsbidragen


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo25 av Elisa Abascal Reyes och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo25 av Elisa Abascal Reyes och Yvonne Ruwaida mp med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Regeringen föreslår i prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag att bostadsbidrag till ungdomar mellan 18 och 29 år som inte har barn eller studerar slopas. Vi anser att


Utskottsberedning: --1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo24 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås bland annat att fastighetsskatt inte skall tas ut nästa år för bostäder i hus med värdeår 1997. Syftet med förslaget är att lindra de


Utskottsberedning: --1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo23 av Erling Bager och Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo23 av Erling Bager och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. Inledning Regeringens proposition 1995/96:101 innehåller både välkomna och mindre välkomna förslag. Förslagen om fastighetsskatten hör till


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås en temporär lösning för hyresgästinflytande vid ombyggnad. Förslaget innebär att hyresgästernas medgivande krävs som villkor för statligt


Utskottsberedning: --1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Paginering