Dokument & lagar (83 träffar)

Betänkande 1995/96:JuU23


Justering: 1996-05-21 Debatt: 1996-06-04

Betänkande 1995/96:JuU18


Justering: 1996-05-21

Betänkande 1995/96:JuU22


Justering: 1996-05-09 Debatt: 1996-05-22

Betänkande 1995/96:JuU21


Justering: 1996-05-09 Debatt: 1996-05-22

Betänkande 1995/96:JuU20


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-08

Betänkande 1995/96:JuU19


Justering: 1996-04-18 Debatt: 1996-05-08

Motion 1995/96:Ju28 av Håkan Holmberg (fp)

Dokument


Utskottsberedning: --1995/96:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju27 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju27 av Alice Åström v med anledning av prop. 1995/96:178 Sekretess och polisregister Inledning Hos Säkerhetspolisen finns handlingar som är av stor betydelse för kunskapen om vårt historiska arv. Allmänheten har ett berättigat intresse av insyn i många av dessa handlingar. För uppgifter


Utskottsberedning: -1995/96:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen ett flertal lagändringar med avsikt att få till stånd en mer enhetlig och sammanhållen skattebrottslagstiftning. Från moderat håll ser vi positivt på flera


Utskottsberedning: --1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd c med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen att kriminaliseringen av ringa skattebrott ska behållas oförändrad. Skattebrottsutredningen föreslog att ringa skattebrott borde avkriminaliseras.


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen bl.a. att användandet av falska handlingar och vilseledande bokföring skall ingå i lagen om ett skattebrott är att anse som grovt. Regeringen finner däremot


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju23 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju23 av Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslås en effektivare reglering av skattebrottsligheten. Jag har inga invändningar mot de grundläggande förslagen i propositionen. Jag vill dock peka på en punkt som förefaller oklar.


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju22 av Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju22 av Siw Persson och Bengt Harding Olson fp med anledning av prop. 1995/96:180 Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Regeringen föreslår att de stora teleoperatörerna skall vara skyldiga att anpassa sina telesystem så att beslut om hemlig


Utskottsberedning: -1995/96:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju21 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju21 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:156 Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Propositionen innehåller förslag om förlängning av försöken med elektronisk fotboja. Verksamheten skall gälla hela landet och omfatta fängelsestraff


Utskottsberedning: -1995/96:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:156 Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll I propositionen föreslår regeringen en utvidgning av den pågående försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll, som påbörjades


Utskottsberedning: -1995/96:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:JuU15


Justering: 1996-03-14 Debatt: 1996-03-27

Motion 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Inledning Vänsterpartiet har sedan många år varit starkt kritiskt till utformningen av den s. k. personalkontrollen, d.v.s. kontroll mot den öppna polisens och säkerhetspolisens register över personer som


Utskottsberedning: --------1995/96:JuU19
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju18 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju18 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Klassningssystemet när det gäller tillgången till sekretessbelagda uppgifter Regeringen hänvisar i propositionen till en enkät som SÄPO- kommittén gjorde under våren 1989 där det framgår ungefär hur många


Utskottsberedning: --------1995/96:JuU19
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:JuU25


Justering: 1996-03-05

Betänkande 1995/96:JuU17


Justering: 1996-03-05 Debatt: 1996-03-27