Dokument & lagar (83 träffar)

Betänkande 1995/96:JuU23


Justering: 1996-05-21 Debatt: 1996-06-04

Betänkande 1995/96:JuU18


Justering: 1996-05-21

Betänkande 1995/96:JuU22


Justering: 1996-05-09 Debatt: 1996-05-22

Betänkande 1995/96:JuU21


Justering: 1996-05-09 Debatt: 1996-05-22

Betänkande 1995/96:JuU20


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-08

Betänkande 1995/96:JuU19


Justering: 1996-04-18 Debatt: 1996-05-08

Motion 1995/96:Ju28 av Håkan Holmberg (fp)

Dokument saknas


Utskottsberedning: --1995/96:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju27 av Alice Åström (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju27 av Alice Åström (v) med anledning av prop. 1995/96:178 Sekretess och polisregister Inledning Hos Säkerhetspolisen finns handlingar som är av stor betydelse för kunskapen om vårt historiska arv. Allmänheten har ett berättigat intresse av insyn i många av dessa handlingar.


Utskottsberedning: -1995/96:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m) med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen ett flertal lagändringar med avsikt att få till stånd en mer enhetlig och sammanhållen skattebrottslagstiftning. Från moderat håll ser vi positivt på flera


Utskottsberedning: --1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju25 av Eskil Erlandsson och Rolf Kenneryd (c) med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen att kriminaliseringen av ringa skattebrott ska behållas oförändrad. Skattebrottsutredningen föreslog att ringa skattebrott borde avkriminaliseras.


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju24 av Alice Åström m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen bl.a. att användandet av falska handlingar och vilseledande bokföring skall ingå i lagen om ett skattebrott är att anse som grovt. Regeringen finner


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju23 av Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju23 av Isa Halvarsson (fp) med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslås en effektivare reglering av skattebrottsligheten. Jag har inga invändningar mot de grundläggande förslagen i propositionen. Jag vill dock peka på en punkt som förefaller


Utskottsberedning: -1995/96:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju22 av Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju22 av Siw Persson och Bengt Harding Olson (fp) med anledning av prop. 1995/96:180 Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Regeringen föreslår att de stora teleoperatörerna skall vara skyldiga att anpassa sina telesystem så att beslut om


Utskottsberedning: -1995/96:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju21 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju21 av Alice Åström m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:156 Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Propositionen innehåller förslag om förlängning av försöken med elektronisk fotboja. Verksamheten skall gälla hela landet och omfatta fängelsestraff


Utskottsberedning: -1995/96:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju20 av Gun Hellsvik m.fl. (m) med anledning av prop. 1995/96:156 Utvidgad försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll I propositionen föreslår regeringen en utvidgning av den pågående försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll, som


Utskottsberedning: -1995/96:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:JuU15


Justering: 1996-03-14 Debatt: 1996-03-27

Motion 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v) med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Inledning Vänsterpartiet har sedan många år varit starkt kritiskt till utformningen av den s. k. personalkontrollen, d.v.s. kontroll mot den öppna polisens och säkerhetspolisens register över personer


Utskottsberedning: --------1995/96:JuU19
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ju18 av Kia Andreasson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Ju18 av Kia Andreasson m.fl. (mp) med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Klassningssystemet när det gäller tillgången till sekretessbelagda uppgifter Regeringen hänvisar i propositionen till en enkät som SÄPO- kommittén gjorde under våren 1989 där det framgår ungefär hur


Utskottsberedning: --------1995/96:JuU19
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:JuU25


Justering: 1996-03-05

Betänkande 1995/96:JuU17


Justering: 1996-03-05 Debatt: 1996-03-27