Dokument & lagar (98 träffar)

Motion 1995/96:K40 av Peter Eriksson (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:K40 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Portalparagrafen I portalparagrafen 1)anges att i statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Som sägs i specialmotiveringen så avses med god hushållning att


Utskottsberedning: --------1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K39 av Lars Tobisson (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K39 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Inledning Budgetprocessen viktig för budgetutfallet Senare tids forskning kring institutioner visar att budgetprocessens utformning påverkar budgetens utfall. Länder med en mer oreglerad budgetprocess


Utskottsberedning: ---1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K38 av Gudrun Schyman (v)

Motion till riksdagen 1995/96:K38 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten I proposition 1995/96:220 föreslås en lag om statsbudgeten. Regeringen anser att regeringsformens bestämmelser om finansmakten och statsbudgeten behöver kompletteras och preciseras. Regeringen påstår


Utskottsberedning: ----1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:KU29


Justering: 1996-05-28 Debatt: 1996-06-10

Betänkande 1995/96:KU30


Justering: 1996-05-09 Debatt: 1996-05-29

Betänkande 1995/96:KU13


Justering: 1996-05-07 Debatt: 1996-05-22

Motion 1995/96:K37 av Mikael Odenberg och Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K37 av Mikael Odenberg och Sten Tolgfors m med anledning av förs. 1995/96:RFK6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 I förslag 1995/96:RFK6 föreslår förvaltningsstyrelsen att riksdagen skall godkänna förvärv


Utskottsberedning: -1995/96:KU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K36 av Tom Heyman (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K36 av Tom Heyman m med anledning av förs. 1995/96:RFK6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Förvaltningskontoret föreslår att riksdagen förvärvar fastigheten Aurora 2 för ombyggnad till lägenheter till


Utskottsberedning: -1995/96:KU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:KU34


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-22

Betänkande 1995/96:KU25


Justering: 1996-04-25 Debatt: 1996-05-08

Motion 1995/96:K35 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:K35 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1995/96:167 att kommuner ges rätt att bedriva uppdragsverksamhet i andra kommuner eller landsting inom sådan trafik som avses i


Utskottsberedning: -1995/96:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K34 av Mats Odell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:K34 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m. Enligt Kristdemokraternas synsätt bör konkurrensutsatt näringsverksamhet i princip bedrivas av privata intressenter. Av historiska skäl finns dock en betydande del i


Utskottsberedning: -1995/96:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K33 av förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K33 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m. Den kommunala kompetensen bestäms dels av s.k. speciallagar, dels av kommunallagen. Speciallagarna ger kommunerna ett särskilt ansvar för områden som vård, utbildning


Utskottsberedning: -1995/96:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1995/96:KU27


Justering: 1996-03-28

Motion 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Sammanfattning Radio och televisionen tillhör våra viktigaste medier. Den tekniska utvecklingen har banat väg för en ny mångfald på medieområdet. Genom informationstekniken kommer


Utskottsberedning: ------------1995/96:KrU12 1995/96:KU29
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Mediernas funktion och samhällets ansvar Vänsterpartiets syn på massmediernas roll i samhället har sin grund i tre övertygelser: 1. Vi önskar ett samhälle byggt på humanistiska värderingar. Med det menar


Utskottsberedning: --1995/96:KU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K31 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K31 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Inledningsvis bör framhållas att vi inte har några invändningar mot regeringens förslag att samla de nuvarande lagarna på radio- och TV-området till en gemensam radio- och TV-lag. Med hänsyn till vad som


Utskottsberedning: --------1995/96:KU29
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K30 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:K30 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Allmän avreglering En politik för etermedierna måste förverkliga tre mål, som tillsammans bör vara riktningsgivande i ett demokratiskt kultursamhälle: yttrande- och informationsfrihet, mångfald och


Utskottsberedning: ------1995/96:KU29
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation