Dokument & lagar (3 264 träffar)

Talarlista 2018/19:20181024

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 24 oktober 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU7

2018-10-24

Talarlista 2018/19:20181024 (docx, 34 kB) Talarlista 2018/19:20181024 (pdf, 113 kB)

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2018/19:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5 Datum och tid: 2018-10-23 11:30 Plats: RÖ 7-44 1. Information och överläggning med regeringen i EU-fråga 2. Justering av protokoll 3. Brottsdatalag kompletterande lagstiftning JuU3 Justering Proposition 2017/18:269 Föredragande:

2018-10-23 11:30:00

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2018/19:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2018/19:2 2. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet TU2 Justering Proposition 2017/18:299 och motioner Föredragande: MH 3.

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:4 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2018/19:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från LSS-utredningen Särskilda utredaren Gunilla Malmborg informerar om utredningen. 2. Justering av protokoll 3. Förslag till utskottsinitiativ om LSS Fortsatt beredning

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:2 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2018/19:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet SkU2 Beredning Prop. 2017/18:294 Föredragande: MP 4. Ändrade mervärdesskatteregler

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2018/19:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapporter

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2018/19:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2018/19:4 av den 18 oktober 2018 2. Programmet Kreativa Europa 2021-2027 kl. 11.00 Överläggning Kultur- och demokratiminister Alice

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:3 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2018/19:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning Föredragande: AS 3. En

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg informerar om aktuella granskningsrapporter 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning

2018-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Mikael Sjöberg 3. Information från Delegationen mot segregation Direktör Inger Ashing 4. Kanslimeddelanden

2018-10-23 11:00:00

Föredragningslista 2018/19:10

Föredragningslista 2018/19:10 Tisdagen den 23 oktober 2018 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 2 oktober Anmälan om ersättare

2018-10-23

Föredragningslista 2018/19:10 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2018/19:10 (pdf, 127 kB)

Uttag 2018/19

Totalt 99 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018 Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen Nässjö-Oskarshamn Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson KD Samarbete med civilsamhället vid behov av smärre trafiksäkerhetshöjande åtgärder Motion 2018/19:138

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen Nässjö-Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:139 av Mattias Ingeson KD Samarbete med civilsamhället vid behov av smärre trafiksäkerhetshöjande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för samverkan mellan Trafikverket och det lokala civilsamhället vid behov

2018-10-22

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt

2018-10-22

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. SD Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-10-22

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott

2018-10-22

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 101 kB) Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom

2018-10-22

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-22

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt

2018-10-22

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)