Dokument & lagar (111 träffar)

Kommittédirektiv 1998:110

Tilläggsdirektiv till Rådet mot skadliga våldsskildringar U 1990:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Våldsskildringsrådets nuvarande uppdrag EU-rekommendationen om skydd av minderåriga och den mänskliga värdigheten Radio- och TV-verkets uppdrag att följa utvecklingen inom medierna Tilläggsuppdraget Dir.

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:109

Parlamentarisk äldreberedning med uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken Innehåll Sammanfattning av uppdraget Inledning Avgränsning mot Äldreprojektet Bakgrund Demografi Demokrati- och inflytandefrågor samt informationsteknologi Ekonomiska förhållanden Hälsa Närstående

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:108

Nya former för stöd åt hemlösa Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommunerna har det yttersta ansvaret De ideella organisationerna gör ett betydelsefullt arbete Statliga insatser för de hemlösa Uppdraget Arbetsformer Övrigt Tidsplan Dir. 1998:108 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1998.

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:98

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen A 1998:03 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund till uppdraget Uppdraget Tidsplan Dir. 1998:98 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1998. Sammanfattning av uppdraget Den särskilda utredaren skall även analysera de

1998-12-22

Kommittédirektiv 1998:107

Översyn av sambandet mellan tillväxt och miljö samt behov av åtgärder för en effektivare användning av naturresurser i syfte att nå en hållbar utveckling Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tillväxt och miljö Effektivisering av naturresursanvändning Övrigt arbete med beröring i resurseffektiviseringsfrågan

1998-12-17

Kommittédirektiv 1998:105

Barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tidigare uppdrag och utredningar Behovet av en utredning Uppdraget Definition och utveckling Orsakssammanhang och förebyggande arbete Hälso- och sjukvården Rättsväsendet Socialtjänsten Samverkan Arbetsformer Övrigt

1998-12-10

Kommittédirektiv 1998:104

Alternativmedicinsk behandling av djur Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998 Bakgrund Utredningsuppdraget Övrigt Redovisning av uppdraget Dir. 1998:104 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att allsidigt

1998-12-10

Kommittédirektiv 1998:88

Översyn av reglerna för pyrotekniska varor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Utredningsarbetet Dir. 1998:88 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att se över reglerna för hantering av pyrotekniska varor.

1998-12-10

Kommittédirektiv 1998:106

Avveckling av Kocessionsnämnden för miljöskydd Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Dir. 1998:106 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 1999 ansvara för avvecklingen av Koncessionsnämnden

1998-12-03

Kommittédirektiv 1998:97

Ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Regeringens principiella inställning Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1998:97 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 1998. Sammanfattning av uppdraget En beredning tillkallas med uppgift att utarbeta en strategi

1998-12-03

Kommittédirektiv 1998:102

Överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1998:102 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 1998. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag

1998-11-26

Kommittédirektiv 1998:101

Behovet av en central kraftsamling i kampen mot den organiserade brottsligheten m.m Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 1998 Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens organisation Gränsdragning mellan Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen Aktuell hotbild Utredningsbehovet Uppdraget Särskilt

1998-11-19

Kommittédirektiv 1998:100

Tilläggsdirektiv till Demokratiutredningen SB 1997:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 1998 Kommitténs nuvarande uppdrag Valdeltagandet i Sverige Det särskilda uppdraget Samråd Dir. 1998:100 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 1998 Sammanfattning av uppdraget Demokratiutredningen

1998-11-19

Kommittédirektiv 1998:99

Tilläggsdirektiv för Rådet för utvärdering av 1998 års val Ju 1997:13 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 1998 Rådets nuvarande uppdrag Valdeltagandet i Sverige Tilläggsuppdraget Samråd Dir. 1998:99 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 1998 Sammanfattning av uppdraget Rådet för utvärdering

1998-11-19

Kommittédirektiv 1998:96

Översyn av Fasighetsmäklarnämndens tillsyn över fastighetsmäklare Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Nuvarande organisation och verksamhet Tillsyn och handläggningstider Utbildning Finansiering Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1998:96 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 1998. Sammanfattning

1998-11-12

Kommittédirektiv 1998:95

Nya regler om godtrosförvärv Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Ursprunglige ägarens medverkan Tvesalu Förvärv i den reguljära handeln Preskription Andra regler om godtrosförvärv Övrigt Dir. 1998:95 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 1998.

1998-11-12

Kommittédirektiv 1998:103

Nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1998 Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1998:103 Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 1998 Sammanfattning av uppdraget Den brand som inträffade natten till

1998-11-09

Kommittédirektiv 1998:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen gällande konsumentinformation om dagligvaror In 1997:13 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Kommitténs nuvarande uppdrag Tilläggsuppdraget Dir. 1998:94 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998. Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningen gällande konsumentinformation

1998-10-29

Kommittédirektiv 1998:93

Utvärdering av det särskilda systemet för ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner och landsting Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Utvecklingen efter 1996 Utredningsuppdraget Konkurrensneutralitet Kontroll Övrigt Redovisning av uppdraget Dir. 1998:93 Beslut vid regeringssammanträde den 29

1998-10-29

Kommittédirektiv 1998:92

Tilläggsdirektiv till utredningen om vägtrafikens samlade beskattning Fi 1996:11 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998 Bakgrund Tilläggsuppdraget Dir. 1998:92 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredaren skall, utöver vad som framgår av

1998-10-29