Dokument & lagar (6 träffar)

urd 1998/99:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD2 UTBILDNINGSUTSKOTTET Pedagogisk utbildning för högskolans lärare o Undervisningen om alkohol, narkotika och tobak ANT i skolan RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Utbildningsutskottet beslutade i maj 1998 att uppdra åt sitt kansli att i uppföljningssyfte granska universitetens och

1999-01-01

urd 1998/99:URD2 (pdf, 213 kB)

urd 1998/99:URD5

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD5 UTRIKESUTSKOTTET Internationell konflikthantering Quo vadit Europa freden, säkerheten och demokratin inför 2000-talet Paneldiskussion med Natos generalsekreterare Javier Solana Mänskliga rättigheter i interna konflikter och det civila samhällets roll Innehållsförteckning

1999-01-01

urd 1998/99:URD5 (pdf, 736 kB)

urd 1998/99:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD4 UTRIKESUTSKOTTET En uppföljning och utvärdering av FN:s världskonferenser under 1990-talet Regering, riksdag, myndigheter och frivilligorganisationer på nya internationella arenor vem har makten över svensk utrikespolitik i FN-frågor Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra

1999-01-01

urd 1998/99:URD4 (pdf, 731 kB)

urd 1998/99:URD3

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD3 UTRIKESUTSKOTTET Sveriges uppföljning av två FN- konferenser under 1990-talet FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro, 1992 FN:s kvinnokonferens i Peking, 1995 Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra två utvärderingar som rör Sveriges förberedelser

1999-01-01

urd 1998/99:URD3 (pdf, 618 kB)

urd 1998/99:URD6

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD6 SOCIALUTSKOTTET Läkemedel i framtiden RIKSDAGENS SOCIALUTSKOTT Socialutskottet anordnade den 18 mars 1999 en offentlig utfrågning om läkemedel i framtiden. Den nuvarande läkemedelsförmånen gäller sedan den 1 januari 1997 då ett nytt system med bestämmelser om högkostnadsskydd

1999-01-01

urd 1998/99:URD6 (pdf, 306 kB)

urd 1998/99:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD1 BOSTADSUTSKOTTET Statens stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling uppföljning av den hittillsvarande fördelningen av ramanslaget E1 under statsbudgetens utgiftsområde 18 Rapporten är utarbetad av Roger Berggren på uppdrag av bostadsutskottet

1999-01-01

urd 1998/99:URD1 (pdf, 911 kB)