Dokument & lagar (5 638 träffar)

Riksdagens protokoll 1998/99:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:111 Onsdagen den 16 juni Kl. 09.00 13.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 LARS TOBISSON mHerr talman I Mjölby kyrka hölls i går en min- nesgudstjänst för de två mördade polismännen Olov Borén och Robert Karlström. Deras tragiska

1999-06-16

Riksdagens protokoll 1998/99:111 (pdf, 695 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:110 Tisdagen den 15 juni Kl. 09.00 16.30 18.00 22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda- mot

1999-06-15

Riksdagens protokoll 1998/99:110 (pdf, 1690 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:109 Måndagen den 14 juni Kl. 10.00 17.55 19.00 23.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen meddelade att Tomas Eneroth s den 14 juni återtagit sin plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare

1999-06-14

Riksdagens protokoll 1998/99:109 (pdf, 1743 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:108 Fredagen den 11 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:140 till konstitutionsutskottet Kammaren biföll talmannens förslag att motions- tiden för

1999-06-11

Riksdagens protokoll 1998/99:108 (pdf, 314 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:107 Torsdagen den 10 juni Kl. 12.00 12.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 31 maj samt för den 1, 2 och 3 juni. 2 Meddelande om partiledardebatt Andre vice talmannen meddelade att ett medde-

1999-06-10

Riksdagens protokoll 1998/99:107 (pdf, 346 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:106

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:106 Torsdagen den 3 juni Kl. 12.00 17.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Omval av ställföreträdande ombudsman vid JO-ämbetet Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande ombudsman

1999-06-03

Riksdagens protokoll 1998/99:106 (pdf, 1065 kB)

Betänkande 1998/99:UFöU2

Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka till förfogande som ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo. Detta efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i provinsen Kosovo i Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) och efter beslut av FN:s säkerhetsråd eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om en sådan styrka.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:UFöU2 (doc, 136 kB)

Betänkande 1998/99:BoU11

De nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Riksdagens beslut ska motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:BoU11 (doc, 380 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:105

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:105 Onsdagen den 2 juni Kl. 9.00 17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet Anf. 1 Statsminister GÖRAN PERS- SON sHerr talman Snart kommer det att sättas punkt för uppdelningen av Europa i öst och väst. Snart

1999-06-02

Riksdagens protokoll 1998/99:105 (pdf, 1252 kB)

Riksdagens protokoll 1998/99:104

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:104 Tisdagen den 1 juni Kl. 11.00 16.26 18.00 20.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott och be- slut om förlängd motionstid Föredrogs och hänvisades

1999-06-01

Riksdagens protokoll 1998/99:104 (pdf, 1282 kB)

Motion 1998/99:Ub28 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Försöksverksamhet utan nationell timplan Att ha en mål- och resultatstyrd skola samtidigt som verksamheten styrs av timplaner upplevs av många som motstridigt. För att klara uppdraget att ge varje


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Avskaffa den centralt fastställda timplanen Folkpartiet liberalerna anser att den centralt utformade timplanen på sikt ska avskaffas, eftersom den lägger hinder i vägen för en målstyrd skola.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub26 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Skolan är fortfarande i kris Det finns flera olika sätt att beskriva tillståndet i skolan. En ansats är den som regeringen väljer i sin utvecklingsplan skr 1998/99:121där utvecklingen beskrivs i huvudsakligen


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Propositionen behandlar ett antal frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. En femårig försöksverksamhet med avskaffad nationell


Utskottsberedning: --------1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub24 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ett viktigt mål för skolpolitiken är att alla barn skall erbjudas en likvärdig utbildning. Elever med funktionshinder bör ha samma möjligheter som andra elever till en


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub23 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ge rätt signaler om statens åtagande för teckenspråkig miljö När det gäller specialskolan för döva innehåller propositionen en tydlig motsägelse. Regeringen framhåller


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub22 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Utgångspunkten för en politik för funktionshindrade barn och ungdomar bör vara deras egna upplevelser av sin situation. Funkis-utredningen anlade ett i huvudsak institutionellt


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub21 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Ekeskolan i Örebro är Sveriges enda specialskola för synskadade barn med tilläggshandikapp. Den är en betydelsefull resurs för en liten minoritet av elever. I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub20 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Propositionens innehåll Propositionen tar upp en rad frågor som på olika sätt handlar om elever med funktionshinder. Inledningsvis markeras att dessa elever,


Utskottsberedning: -------1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Inledning Folkpartiet anser att regeringens proposition är ett steg i rätt riktning mot tilltagande integration av elever med funktionshinder i den ordinarie


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation