Dokument & lagar (6 träffar)

Bilaga

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET Bilaga 2 till protokoll 2008/09:33 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET Yttrande till finansutskottet Vårtilläggsbudget för 2009 Utskottet beslutar att yttra sig till finansutskottet enligt följande. I 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) finns på arbetsmarknadsutskottets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 115 kB)

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 224 kB)

Bilaga

1 B ILAGA Finansutskottets offentliga utfrågning om kommunernas ekonomi 5 Tid: Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 9.00–11.15 Lokal: Skandiasalen 10 Inbjudna: Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf. i SKL, kommunalråd (fp) i Sollentuna Lena Micko, ledamot av SKL:s arbetsutskott, kommunalråd (s)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1804 kB)

Bilaga

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET Bilaga 2 till protokoll 2008/09:33 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET Yttrande till finansutskottet Vårtilläggsbudget för 2009 Utskottet beslutar att yttra sig till finansutskottet enligt följande. I 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) finns på arbetsmarknadsutskottets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

BILAGA Finansutskottets offentliga utfrågning om kommunernas ekonomi Tid: Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 9.00–11.15 Lokal: Skandiasalen Inbjudna: Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf. i SKL, kommunalråd (fp) i Sollentuna Lena Micko, ledamot av SKL:s arbetsutskott, kommunalråd (s) Linköping Clas Olsson,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information