Dokument & lagar (154 träffar)

Statens offentliga utredningar 2008:131

Föräldrastöd en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap Betänkande av Föräldrastödsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:131 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:131 (pdf, 2033 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:130

En reformerad körkortslagstiftning Genomförandet av tredje körkortsdirektivet En reformerad körkortslagstiftning Genomförandet av tredje körkortsdirektivet Slutbetänkande av 2007 års körkortsutredning Stockholm 2008 SOU 2008:130 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:130 (pdf, 4272 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:128

Tydligare uppdrag istället för sektorsansvar Delbetänkande av Trafikverksutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:128 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:128 (pdf, 1512 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:125

En reformerad grundlag, del 2 En reformerad grundlag Del 2 Betänkande av Grundlagsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:125 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:125 (pdf, 2936 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:125

En reformerad grundlag, del 1 En reformerad grundlag Del 1 Betänkande av Grundlagsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:125 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:125 (pdf, 5115 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:118

Styra och ställa förslag till en effektivare satsförvaltning, del 2 Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning Bilagor Slutbetänkande från 2006 års förvaltningskommitté Stockholm 2008 SOU 2008:118 2008SOU försätts S-formatsv.indd 2 2008-11-26 10:22:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:118 (pdf, 1353 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:118

Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning Slutbetänkande från 2006 års förvaltningskommitté Stockholm 2008 SOU 2008:118 2008SOU försätts S-formatsv.indd 1 2008-11-26 10:21:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:118 (pdf, 919 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:115

Förord Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet. Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet,

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:115 (pdf, 733 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:113

Bo bra hela livet, del 2 Bo bra hela livet Del B: Bilagor Stockholm 2008 SOU 2008:113 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:113 (pdf, 1674 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:113

Bo bra hela livet, del 1 Bo bra hela livet Slutbetänkande av Äldreboendedelegationen Stockholm 2008 SOU 2008:113 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:113 (pdf, 2683 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:106

Ökat förtroende för domstolarna Bilagedel B Språkrapporter m.m. Stockholm 2008 SOU 2008:106 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:106 (pdf, 2882 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:106

Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag, del 2 Ökat förtroende för domstolarna Bilagedel A Enkätundersökningar Stockholm 2008 SOU 2008:106 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:106 (pdf, 4016 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:106

Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag, del 1 Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag Betänkande av Förtroendeutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:106 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:106 (pdf, 2769 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:105

Långtidsutreningen 2008 Huvudbetänkande, english The Long-Term Survey 2008 of the Swedish Economy Prepared by the Ministry of Finance Stockholm 2008 SOU 2008:105 2008SOU försätts S-formatsv.indd 1 2008-11-10 13:22:51 This report is on sale in Stockholm at Fritzes Bookshop, which supplies Swedish official government


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:105 (pdf, 2650 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:105

Långtidsutreningen 2008 Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2008 Huvudbetänkande Utarbetad inom Finansdepartementet Stockholm 2008 SOU 2008:105 2008SOU försätts S-formatsv.indd 1 2008-11-10 13:22:51 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:105 (pdf, 2682 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:102

Lättläst sammanfattning av utredning av aktivitetsersättningen Vad är aktivitetsersättning År 2003 började Försäkringskassorna betala aktivitetsersättning till unga personer med funktionsnedsättning. Aktivitetsersättningen skulle hjälpa unga människor med funktionsnedsättning att utvecklas. De som ville skulle få hjälp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:102 (pdf, 73 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:102

Brist på brådska Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen Betänkande av Utredningen om en översyn av aktivitetsersättningen Stockholm 2008 SOU 2008:102 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:102 (pdf, 2412 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:96

Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter, del 2 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:96 (pdf, 295 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:96

Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter Slutbetänkande av 2007 års utredning om kommersiell radio Stockholm 2008 SOU 2008:96 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Statens offentliga utredningar 2008:96 (pdf, 3023 kB)

Statens offentliga utredningar 2008:80

Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, del 2 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning Stockholm 2008 SOU 2008:80 Innehåll DEL 2 Del IV Regler om beskattningstidpunkten 11 Allmänt om intäkter.17 11.1 Inledning.17


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2008:80 (pdf, 3115 kB)