Dokument & lagar (4 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-62-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF4 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen gav den 22 oktober 2008 riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4 (pdf, 386 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3

Uppföljning av Riksrevisionsreformen II Effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och den internationella verksamheten Slutbetänkande av Riksrevisionsutredningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-61-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3 (pdf, 1120 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2

Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-58-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 11 juni 2008 att tillkalla en utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag om riksdagens hantering av subsidiaritetskontrollen

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2 (pdf, 1040 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1

Uppföljning av Riksrevisionsreformen Riksrevisionens styrelse, ledning och hanteringen av effektivitetsgranskningar ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-44-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 april 2007 att tillkalla en parlamentarisk utredning

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1 (pdf, 1010 kB)