Dokument & lagar (11 720 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1203 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1203 EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia Statsrådet Ewa Björling Luciano Astudillo har frågat mig hur jag, i ljuset av den allvarliga MR-situationen i Colombia, avser att agera med anledning av EU:s frihandelsförhandlingar

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1198 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1198 Bevarande av Auschwitz som minnesmärke Utrikesminister Carl Bildt Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska bidra ekonomiskt till bevarandet av Auschwitz-Birkenau till kommande generationer. Låt mig börja

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

EU-nämndens dokument 2008/09:2300BF

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-18 TID 09:30-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens

2009-09-18

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1210 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att verka inom EU för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts.

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1202 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen Finansminister Anders Borg Tina Acketoft har frågat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hur han avser att agera med avseende på vissa beskrivna problem med de svenska arbetsgivaravgifterna i Öresundsregionen. Arbetet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1193 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om Sverige under sin tid som EU:s ordförandeland kommer att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i FN:s säkerhetsråd

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1191 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta fram frågan om våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser. Hon har även frågat mig vad jag avser att göra

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1185 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka punkter jag anser att dagordningen på ministertrojkan mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i Addis Abeba ska omfatta. Det senaste

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1184 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1184 Cedaw Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hur hon avser att verka för att USA ska ratificera FN:s kvinnokonvention (Cedaw). Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Omröstning 2008/09:JuU31p1 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Votering: betänkande 2008/09:JuU31 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, förslagspunkt 1 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2009-09-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-09-16

Omröstning 2008/09:JuU30p1 Förtursförklaring i domstol

Votering: betänkande 2008/09:JuU30 Förtursförklaring i domstol, förslagspunkt 1 Förtursförklaring i domstol Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förtursförklaring i domstol. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:213 och avslår motion 2008/09:Ju27. Datum: 2009-09-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2009-09-16

Omröstning 2008/09:JuU29p1 Godkännande av utkast till rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

Votering: betänkande 2008/09:JuU29 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta, förslagspunkt 1 Godkännande av utkast till rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta Riksdagen godkänner det inom

2009-09-16

utskottsdokument 2008/09:2349A1

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09 Konstitutionsutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen,

2009-09-16

Kallelse och föredragningslista 2008/09:45 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-16 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 (ev.) Övriga frågor Anm.:

2009-09-16

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1216 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö. Jag delar

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Göte Wahlström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1215 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens Jordbruksminister Eskil Erlandsson Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den varning SVA uppfattas ha uttalat. SVA har i allmänna ordalag beskrivit sambandet mellan antibiotikaanvändning

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1214 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter. I lagrådsremissen

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1213 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka planer jag har för organiserandet av skatteuppbörden och skattekontrollen om gårdsförsäljning av vin tillåts. Frågan om gårdsförsäljning

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1212 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken Statsrådet Maria Larsson Birgitta Eriksson har frågat mig på vilka fakta och argument jag avstår från att agera för att minska tillgången på och konsumtionen av alkohol. Jag har som äldre- och folkhälsominister arbetat

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1211 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1211 Polisens organisation Justitieminister Beatrice Ask Chatrine Pålsson Ahlgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att polisens internutredningsorganisation ska vara i enlighet med rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)