Dokument & lagar (11 580 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1209 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten Statsrådet Tobias Krantz Lage Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att inget universitet kommer att få lägre forskningsanslag från regeringen under 2010 än under 2009. I propositionen Ett lyft för

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Lage Rahm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1208 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser Näringsminister Maud Olofsson Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller börsbolagens styrelser i syfte att ta ansvar för att delmålet, om en jämn fördelning av makt och inflytande, i jämställdhetspolitiken

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1206 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att Sverige som ordförandeland i EU ska använda sitt mandat för att mobilisera gemensamma krafter och resurser inom

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1200 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1200 Enklare ROT-avdrag för småföretag Finansminister Anders Borg Camilla Lindberg har frågat näringsministern vad hon avser att göra för att underlätta för småföretagare som hamnar i en sådan situation att de tvingas säga nej till uppdrag om kunden säger att de kommer att

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1199 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1199 A-kasseavgift för studerande Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Berit Högman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring i den lagparagraf som medger reducerad avgift för bland andra arbetslösa, så att även studerande kan få motsvarande reducering.

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Berit Högman (S)

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid: 09:45 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009 2. MODERNISERAD IKT-STANDARDISERING VÄGEN FRAMÅT Beredning och justering av utlåtande

2009-09-15 09:45:00

Trafikutskottets protokoll 2008/09:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-09-15 TID Kl. 09.45-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009. 2 Moderniserad IKT-standardisering Vägen framåt Utskottet behandlar utlåtande 2009/10:TU2 Moderniserad IKT-standardisering

2009-09-15

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1205 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1205 Romers situation i Europa Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Siv Holma har frågat mig om jag, inom ramen för Sveriges ordförandeskap, kommer att agera i fråga om den förföljelse och diskriminering av romer som sker inom EU. Romernas situation, såväl i

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1194 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1194 Ekonomisk hjälp till thailändska bärplockare i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att den svenska regeringen ska hjälpa de thailändska bärplockarna att betala sina skulder i hemlandet. Jag har

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1190 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1190 Arbetsvillkoren för utländska bärplockare i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att bärplockare får rätt till de arbetsvillkor som gäller för övriga arbetskraftsinvandrare. Jag

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1189 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1189 Åtgärder mot svininfluensan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Ronny Olander har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta i syfte att minska de samhällsskadliga effekterna av en svininfluensapandemi i vårt land. Jag vill börja med att säga att regeringen tar spridningen

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1188 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1188 Utländska läkare i Sverige Statsrådet Tobias Krantz Lennart Axelsson har frågat statsminister Fredrik Reinfeldt vilka initiativ till åtgärder statsministern avser att ta med anledning av att landets behov av läkare i stor utsträckning fylls av läkare utbildade utomlands.

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1187 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1187 Rättvisemärkt kommunikation Statsrådet Åsa Torstensson Carina Hägg har frågat justitieministern om hon kommer att ta några initiativ i fråga om rättvisemärkt kommunikation. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag ska besvara frågan. Jag håller helt med Carina

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 5-38 Information av riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, om RiR 2009:13 Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-info

2009-09-14 15:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13

2009-09-14

Skriftlig fråga 2008/09:1227 av Lindberg, Camilla (fp)

den 14 september Fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll av Camilla Lindberg fp till justitieminister Beatrice Ask m Stockholms tingsrätts nyligen utfärdade förbud mot Internetleverantören Black Internet har gjort många människor upprörda. Beslutet baserar sig på bestämmelser i lagen

Inlämnad: 2009-09-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135

FPM200809156 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland Miljödepartementet 2009-09-11 Dokumentbeteckning 8753/09 ATO 35 COEST 135 Proposal for a Council Decision for the negotiation of an Agreement between the European Atomic Energy Community and the Russian Federation

2009-09-14

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135 (doc, 72 kB)

utskottsdokument 2008/09:22F7FC

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:45 DATUM Torsdagen den 11 juni 2009 TID 09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 juni 2009 justerades. 2 Granskningsärende 5 Statsrådet Mats Odells försäljning av aktieinnehav Utskottet

2009-09-11

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m)

Anmälare: Fredrik Schulte, riksdagsledamot m Datum: 2009-09-11 Dnr 050-3445-2008/09 Begäran om granskning av ansvarigt statsråd i den förra socialdemokratiska regeringen med anledning av att felaktig information delgivits EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga Ja anmäler härmed till konstitutionsutskottet om granskning

2009-09-11

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m) (pdf, 78 kB)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Återrapport från ministerrådsmöte den 27-28 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14-15 september

2009-09-11