Dokument & lagar (11 580 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:141

Riksdagens protokoll 2008/09:141 Torsdagen den 10 september Kl. 13:00 16:53 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 september. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton m avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2009-09-10

Riksdagens protokoll 2008/09:141 (pdf, 868 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1201 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 10 september Svar på frågorna 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland 2008/09:1201 Regionalpolitiskt ansvar Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att skapa nya och fler jobb inom industri och tillverkning i Västra Götaland

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1195 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1195 Införande av moratorium rörande HBT-flyktingar från Irak Statsrådet Tobias Billström Börje Vestlund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ett moratorium införs när det gäller HBT-flyktingar från Irak. Han har hänvisat till RFSL:s krav att stoppa utvisningar.

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1183 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1183 Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig om jag anser att avvisningar av kristna och homosexuella till Irak under rådande omständigheter är förenligt med Genèvekonventionen

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1182 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna Försvarsminister Sten Tolgfors Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att de svenska trupperna i Afghanistan ska upphöra med att överlämna fångar till de afghanska myndigheterna och för att

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1181 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1181 Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig om jag anser att samförståndsavtalet med Irak av den 18 februari 2008 gäller när inte båda parter kan uppfylla innehållet i avtalet och om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1180 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1180 Tömning av latriner till havs Statsrådet Åsa Torstensson Krister Hammarbergh har frågat mig om jag avser att ta lokala och regionala hänsyn i kommande förslag om förbud av tömning av septiktank från fritidsbåt. Transportstyrelsen har, i samråd med Naturvårdsverket och

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1178 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 10 september Svar på frågorna 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland 2008/09:1201 Regionalpolitiskt ansvar Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att skapa nya och fler jobb inom industri och tillverkning i Västra Götaland

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1176 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1176 Arbetsmarknadssituationen i Västra Götalands län Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att vända den negativa arbetsmarknadsutvecklingen, särskilt den som berör industrin, i Västra Götalands län. Birgitta

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden i allra högsta grad.

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1215 av Hellquist, Solveig (fp)

den 10 september Fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens av Solveig Hellquist fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I höst kommer enligt uppgift stora mängder billigt kött från Nord- och Sydamerika att finnas i våra butiker. Djuren från denna del av världen utfordras ofta med antibiotika. Handeln med djur

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1214 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Tullverket har konstaterat att mängden alkohol som förs in under förevändning att det är avsett för privatbruk är stor och att det ser en betydande ökning i storleken på de beslag

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1213 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Det finns en diskussion om gårdsförsäljning av vin i Sverige. En sådan kommer givetvis att starkt utöka antalet skattskyldiga och Skatteverket får en ny skatteuppbörd att

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1212 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken av Birgitta Eriksson s till statsrådet Maria Larsson kd Alkoholkonsumtionen i Sverige ökar med Kristdemokraterna vid regeringsmakten. Det kan konstateras utifrån Folkhälsoinstitutets årliga rapport. Statsrådet har inte drivit fram någon minimibeskattning

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324

FPM200809154 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM154 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Näringsdepartementet 2009-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2009 324 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Sammanfattning IT-standardiseringen har förändrats drastiskt under det

2009-09-10

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324 (doc, 81 kB)

Föredragningslista 2008/09:141

2008/09:141 Torsdagen den 10 september 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 september Avsägelse 2  Björn Hamilton m som ledamot i Riksrevisionens styrelse Anmälan om kompletteringsval 3  Tina Acketoft fp som suppleant i Riksrevisionens styrelse

2009-09-10

Föredragningslista 2008/09:141 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2008/09:141 (pdf, 23 kB)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1196 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 9 september Svar på fråga 2008/09:1196 Utvecklingssamarbete för mänskliga rättigheter också för homosexuella i Irak Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig huruvida jag avser att verka för att arbetet för att stärka också homosexuellas rättigheter ska utgöra en del av Sveriges utvecklingssamarbete

Svarsdatum: 2009-09-09 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1175 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 9 september Svar på fråga 2008/09:1175 Socialministerns uttalanden om jämställdhet och kultur Socialminister Göran Hägglund Louise Malmström har frågat mig om jag fortfarande står fast vid mina uttalanden och på vilket sätt det i så fall kommer att avspegla sig i mitt dagliga arbete och den politik jag tillsammans

Svarsdatum: 2009-09-09 Frågeställare: Louise Malmström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1174 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 9 september Svar på fråga 2008/09:1174 Jordbruksföretag med mjölkproduktion Jordbruksminister Eskil Erlandsson Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Sverige även efter den globala krisen har jordbruksföretag med mjölkproduktion. Situationen på den

Svarsdatum: 2009-09-09 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)