Dokument & lagar (11 720 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1173 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1173 ID-kort för utländska medborgare Finansminister Anders Borg Laila Bjurling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för utländska medborgare, men även för andra, att få eller förnya identitetskort. Det ankommer på Skatteverket

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Laila Bjurling (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1172 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1172 Situationen för utländska bärplockare Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Karin Åström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säsongsanställd utländsk arbetskraft inte ska kunna utnyttjas i framtiden. Vid utstationering till

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Karin Åström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1171 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1171 Kinnevik och statskuppen i Honduras Statsrådet Ewa Björling Ameer Sachet har frågat näringsministern om hon avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av att företaget Tigo och dess vd i Honduras enligt frågeställaren uppges ha varit en viktig aktör,

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1170 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1170 Försörjningsstöd och arbetslöshet Statsrådet Maria Larsson Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att motverka fördomar och vanföreställningar om människor som uppbär försörjningsstöd och andra bidrag. Med anledning av den bakgrund

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1169 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1169 Ökning av försörjningsstödet Statsrådet Maria Larsson Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta mot bakgrund av de ökade kostnaderna för försörjningsstödet. Målet för regeringens politik är att få fler i arbete och minska utanförskapet.

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1211 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 8 september Fråga 2008/09:1211 Polisens organisation av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) till justitieminister Beatrice Ask (m) I andra europeiska länder utreds och lagförs brott begångna av poliser på samma sätt som brott begångna av personer från andra yrkeskårer. I Sverige har vi

Inlämnad: 2009-09-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1210 av Ceballos, Bodil (mp)

den 8 september Fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras av Bodil Ceballos (mp) till utrikesminister Carl Bildt (m) Häromdagen bestämde sig Colat (Council Committee on Latin America) för att återuppta förhandlingarna om associeringsavtal med de centralamerikanska

Inlämnad: 2009-09-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361

FPM200809153 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM153 Förordning om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen Näringsdepartementet 2009-09-08 Dokumentbeteckning KOM(2009) 361 Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050

FPM200809152 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM152 Meddelande om mejerimarknaden 2009 Jordbruksdepartementet 2009-08-23 Dokumentbeteckning KOM(2009) 385 Meddelande från Kommissionen till Rådet; Situationen på mejerimarknaden 2009 SEK(2009) 1050 Commission staff working document accompanying

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050 (doc, 85 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) Datum: 2009-09-07 Dnr 050-3409-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av riksdagsbeslut gällande Rikstrafiken I Betänkande 2005/06 TU5 Moderna transporter, s 125, finns följande riksdagsbeslut: "Resenärernas möjligheter att pendla

2009-09-07

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1168 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 7 september Svar på fråga 2008/09:1168 HBT-frågor och handelsutbyte Statsrådet Ewa Björling Börje Vestlund har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att lyfta HBT-frågorna vid det egyptiska statsbesöket. Av bakgrunden till frågan drar jag slutsatsen att Börje Vestlund syftar på

Svarsdatum: 2009-09-07 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1209 av Rahm, Lage (mp)

den 7 september Fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten av Lage Rahm (mp) till statsrådet Tobias Krantz (fp) Enligt nya beräkningar vill regeringen – i utgångsläget – öka resurstilldelningen (anslagen och strategiska satsningar) till de äldre universiteten med i genomsnitt

Inlämnad: 2009-09-07 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1208 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 september Fråga 2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser av Eva-Lena Jansson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) I den av riksdagen antagna jämställdhetspolitiken finns bland följande delmål angivet: en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma

Inlämnad: 2009-09-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:43 EU-nämndens sammanträde 2009-09-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-04 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Jordbruk och fiske Ss Rolf Eriksson Återrapport från ministerrådsmöte den 13 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 september

2009-09-04

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1179 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1179 Fängelset i Östersund Justitieminister Beatrice Ask Berit Andnor har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att byggandet av fängelset i Östersund kan påbörjas snarast. Det finns anledning att understryka att det är Kriminalvården som

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1177 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1177 Användningen av bekämpningsmedel Miljöminister Andreas Carlgren Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att mer generellt minska användningen av bekämpningsmedel inom Sverige och EU. Jag vill inleda med att poängtera

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1167 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1167 Ambassadörer och uttalanden kring tidningsartiklar Utrikesminister Carl Bildt Thomas Strand har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av att Sveriges ambassadör på ambassadens hemsida gjort ett officiellt uttalande angående en artikel som

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1166 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1166 EU:s stöd till en fredlig lösning av den kurdiska frågan i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Jacob Johnson har frågat mig om jag på det informella utrikesministermötet i Stockholm avser att lyfta fram frågan om vikten av en dialog med alla berörda parter

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Skriftlig fråga 2008/09:1207 av Andersson, Max (mp)

den 4 september Fråga 2008/09:1207 Reformering av Världsbankens röstsystem av Max Andersson (mp) till statsrådet Gunilla Carlsson (m) För att lösa globala ödesfrågor krävs väl fungerande globala institutioner som upplevs som legitima i alla delar av världen. Den nu pågående ekonomiska

Inlämnad: 2009-09-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1206 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 4 september Fråga 2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap av Amineh Kakabaveh (v) till justitieminister Beatrice Ask (m) I Sverige drabbas årligen tusentals barn och ungdomar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. En kartläggning från Stockholms stad 2009 visar

Inlämnad: 2009-09-04 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)