Dokument & lagar (213 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 Datum 2008-12-16 Tid 10.30–11.55 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmakten/

2009-12-16

utskottsdokument 2008/09:23499F

Försvarsutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09 Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

2009-09-24

Omröstning 2008/09:FöU10p7 Personalförsörjning

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 7 Personalförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 2-5, 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkandena 8-10, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 3 och 9, 2008/09:Fö6

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p3 Nato Response Force

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 3 Nato Response Force Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 2 i denna del, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 2 i denna del och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 2 i denna

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p12 Civil-militär samverkan

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 12 Civil-militär samverkan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 13, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 13 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 11. Datum: 2009-06-16

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 1, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 1 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 1. Datum: 2009-06-16 Omröstning

2009-06-16

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning -s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:37 Datum och tid : 11:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Information Försvarsdepartementet informerar om de slutliga förberedelserna inför ordförandeskapet 3.Justering

2009-06-09 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-06-09 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Information - Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av stabschef Jakob

2009-06-09

Betänkande 2008/09:FöU10

Sverige får fler soldater som snabbare kan användas i Sverige och i internationella fredsfrämjande operationer. Uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka upphör. Alla ska kunna tjänstgöra både i Sverige och utomlands. Säkerhet ska byggas gemensamt för de nordiska länderna och EU. Ett långtgående nordiskt samarbete bör utvecklas men Sverige ska fortfarande ha rätten att bestämma över sin operativa förmåga. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här. Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. I dag kan bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen användas för insats inom ett år. Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats, i och utanför Sverige. Enligt Försvarsmaktens förslag ska 28 000 personer finnas i stående och kontrakterade förband. Den grundläggande soldatutbildningen ska vara frivillig. Totalförsvarsplikten ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver. Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. En ökning sker från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. Förmågan till fredsfrämjande insatser fördubblas. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt. Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. Antalet nya helikoptrar ökar successivt. Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls. Fyra mekaniserade bataljoner sätts upp i en förbandsreserv. Ett stridsvagnskompani därifrån kommer att finnas i förråd på Gotland. Riksdagen vill tillägga att när det gäller Försvarsmaktens logistik behöver resurser överföras till kärnverksamheter vid armé-, marin- och flygstridskrafterna. Vidare kommer riksdag och regering inte att besluta om några nedläggningar i fredsorganisationen under mandatperioden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Beredning: 2009-04-28 Justering: 2009-05-19 Debatt: 2009-06-12 Beslut: 2009-06-16

Betänkande 2008/09:FöU10 (pdf, 735 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försvarets inriktning

Proposition 2008/09:201

2008/09:201 för rättelseverksamhet, försvarsunderrättelseverksamhet stånd, hällets het, eller naler. hämtats. fordon. naler. verksamheten svarsmakten. fysisk sig uppdraget, omedelbart na gripande kan draget, taget. yttrandefrihetsgrundlagen, rättegångsbalken.


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:201 (pdf, 1160 kB)

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:36 Datum och tid : 11:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Justering av protokoll 3.Kanslianmälningar 4.Justering av FöU10 Justering av förslag

2009-05-19 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-05-19 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:35. § 3 Kanslianmälningar - Anmäldes

2009-05-19

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:35 Datum och tid : 10:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Information Statssekreterare Håkan Jevrell informerar inför GAERC den 18 maj samt förberedelserna

2009-05-14 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-05-14 TID 10.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Jakob Kiefer,

2009-05-14

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:34 Datum och tid : 11:00 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Justering av protokoll 3.Kanslianmälningar 4.Granskning av FöU10 Granskning av utkast

2009-05-12 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-05-12 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:33. § 3 Kanslianmälningar Anmäldes

2009-05-12

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:33 Datum och tid : 09:30 Plats : Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Information om pandemiberedskapen, m.m. Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),

2009-05-07 09:30:00

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-05-07 TID 09.30–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Föredragning Generaldirektör Ragnar Norrby och statsepidemiolog Annika

2009-05-07

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:32 Datum och tid : 10:00 Plats : Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Öppnande 2.Offentlig utskottsutfrågning "System för Försvarsmaktens framtida bemanning" Inledning Anders Karlsson

2009-05-05 10:00:00