Dokument & lagar (305 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID Kl. 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 § RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan

2009-12-16

utskottsdokument 2008/09:2349A0

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09 Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om

2009-09-23

Yttrande 2008/09:KrU5y

2008/09:KrU5 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. Kulturutskottets yttrande 2008/09:KrU5 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 maj 2009 beslutat att ge kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning

2009-06-22

Yttrande 2008/09:KrU5y (pdf, 27 kB)

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s25004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en långsiktig hållbar förvaltning av de skyddade kyrkobyggnaderna får konsekvenser


Utskottsberedning: 2009/10:AU14 2009/10:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) med anledning av skr. 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering Svenska


Utskottsberedning: 2009/10:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v) med anledning av skr. 2008/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr7 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan

2009-06-16 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2008/09:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID Kl. 11.00–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare samt företrädare för Integrations- och

2009-06-16

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013 -s25003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Lag om ändring i lagen om finansiering av


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) (doc, 78 kB)

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid : 10:30 Plats : RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:27 bifogas 2. Ev. yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182

2009-06-09 10:30:00

Kulturutskottets protokoll 2008/09:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID Kl. 10.30–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:27 av den 7 maj 2009. § 2 Yttrande till skatteutskottet Behandlas fråga om yttrande

2009-06-09

Skrivelse 2008/09:220

2008/09:220 (Ku2007/2017/KT) kulturhistoriska stiftet. och och 2008. synpunkt. av samma ning. bedömer utjämningssystem. ersättning. erfarenhetsutbyte. sernas gällande redovisats. bebyggelseregistret. planerna. kyrkobyggnaderna kulturminnena. utvecklingen.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:220 (pdf, 308 kB)

Skrivelse 2008/09:207

2008/09:207 ningsarbetet. i och Regeringskansliet) Regeringskansliet) processledare) slutgiltiga med sektorn, dialogprocessen dialogen tid. (nov–dec stärkas, utanförskap, opinionsbildare. i konkreta Regeringskansliet. överenskommelse bland texter. organisationerna.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:207 (pdf, 608 kB)

Proposition 2008/09:195

Regeringens proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Prop. Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 2008/09:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:195 (pdf, 999 kB)

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR13

Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-65-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR13 Förord Kulturutskottet beslutade i december 2007 att följa upp och utvärdera kulturinstitutionernas lokalkostnader. Utskottet beslutade samtidigt att en person från varje

2009-06-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR13 (pdf, 504 kB)

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR10 Kulturutskottets offentliga utfrågning

Kulturutskottets offentliga utfrågning om kultur som kreativ tillväxtkraft ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-60-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR10 Förord Kulturutskottet beslutade under hösten 2008 att ta initiativ till ett forsknings- och framtidsseminarium på temat kultur som kreativ tillväxtkraft.

2009-06-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR10 Kulturutskottets offentliga utfrågning (pdf, 291 kB)

Proposition 2008/09:211

2008/09:211 dighet. sökan. dighetsutövning. officiell kammarrätten. (1988:534) följande delats närer. allmän regeringen. officiella stycket. delats ciella officiell konkurrensneutrala. ordnar. veterinärer. djurhälsopersonal. veterinär men. de. utsedd


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:211 (pdf, 1012 kB)

Omröstning 2008/09:KrU9p9 Läsfrämjande insatser på arbetsplatser

Votering: betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla – förslag till språklag, förslagspunkt 9 Läsfrämjande insatser på arbetsplatser Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 2. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 96 0 34 m 81 0 0 16 c 17 0 0 12 fp 18 0 0 10 kd 18 0 0 6 v 0 16 0 6 mp 0 15 0 4 Totalt 134 127 0 88 Beslut:

2009-05-20

Omröstning 2008/09:KrU9p8 Regeringskansliets e-postadresser

Votering: betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla – förslag till språklag, förslagspunkt 8 Regeringskansliets e-postadresser Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 5. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 96 0 34 m 80 0 0 17 c 17 0 0 12 fp 18 0 0 10 kd 18 0 0 6 v 0 17 0 5 mp 15 0 0 4 Totalt 148 113 0 88 Beslut:

2009-05-20

Omröstning 2008/09:KrU9p4 Punktskriftens ställning

Votering: betänkande 2008/09:KrU9 Språk för alla – förslag till språklag, förslagspunkt 4 Punktskriftens ställning Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 2. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (v) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0 34 m 81 0 0 16 c 16 0 0 13 fp 18 0 0 10 kd 18 0 0 6 v 0 17 0 5 mp 15 0 0 4 Totalt 244 17 0 88 Beslut:

2009-05-20