Dokument & lagar (277 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:45 EU-nämndens sammanträde 2015-07-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-17 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Information och samråd inför beslut i rådet (ca 11.00) Utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:43 EU-nämndens sammanträde 2015-07-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-12 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet söndagen den 12 juli Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:42 EU-nämndens sammanträde 2015-07-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2014/15:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 19 juni Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:41 EU-nämndens sammanträde 2015-06-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2014/15:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-26 kl. Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 juni 2015 ev.) Övrigt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:39 EU-nämndens sammanträde 2015-06-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-18 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 19 maj Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:38 EU-nämndens sammanträde 2015-06-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-12 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 12 maj Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:36 EU-nämndens sammanträde 2015-05-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-22 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Konkurrenskraft (inre marknad och industri) Statsrådet Per Bolund Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:35 EU-nämndens sammanträde 2015-05-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-13 kl. 11:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Utrikes frågor - försvar Försvarsminister Peter Hultqvist Återrapport från möte i rådet den 18 november 2014 Återrapport från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:34 EU-nämndens sammanträde 2015-05-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-08 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 10 mars Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:28 EU-nämndens sammanträde 2015-03-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-03-06 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:25

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-02-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 27 januari Information och samråd inför möte i rådet den 17 februari Justering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:22 EU-nämndens sammanträde 2015-01-28

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-01-28 kl. 11:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Utrikes frågor (gemensamt sammanträde med utrikesutskottet) Kabinettssekreterare Annika Söder Information inför extra


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:21

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-01-23 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 9 december Information och samråd inför möte i rådet den 27 januari (ca 10.00)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:428E1D

Kommenterad dagordning rådet 2015-09-10 REVIDERAD Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Justitieutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:428E1D (docx, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E5A

Miljö, dp. 3 Rådspromemoria 2015-09- 03 Miljödepartementet Klimatenheten Gemensamberedning med Fi/BA, N/FÖF , N/SK, SB/EU, UD/MU samt Brysselrepresentationen avslutad . Rådets möte (miljö) den 18 september 2015 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Förberedelser inför den 21:e sessionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E5A (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E59

Promemoria 2015-09-03 Miljödepartementet Internationella sekretariatet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 18 september 2015 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsärenden (ev.) Godkännande av A-punktslistan A-punktslistan är ännu inte känd Förberedelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E59 (docx, 35 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E58

Kommenterad dagordning rådet 2015-09-07 Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Justitieutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 14 september


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E58 (docx, 38 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E57

Kommenterad dagordning rådet 2015-09-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 14 september 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.) A-punkter 3. (Ev.) Övriga frågor - Aktuella lagförslag - Information från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E57 (docx, 40 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E56

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Nuvarande migrationsströmmar - Information Migration - fortsatt arbete - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:424E55

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför den 21:e sessionen i partskonferensen (COP 21) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och den 11e sessionen i partsmötet för Kyotoprotokollet (CMP 11) (Paris, Frankrike,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information