Dokument & lagar (277 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:45 EU-nämndens sammanträde 2015-07-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-17 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Information och samråd inför beslut i rådet ca 11.00 Utrikes frågor gemensamt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:43 EU-nämndens sammanträde 2015-07-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-12 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet söndagen den 12 juli Övriga frågor Anm.Nästa


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:42 EU-nämndens sammanträde 2015-07-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2014/15:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-07-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 19 juni Information och samråd inför möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:41 EU-nämndens sammanträde 2015-06-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2014/15:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-26 kl. Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 juni 2015 ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:39 EU-nämndens sammanträde 2015-06-18

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-18 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 19 maj Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:38 EU-nämndens sammanträde 2015-06-12

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-06-12 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 12 maj Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:36 EU-nämndens sammanträde 2015-05-22

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-22 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft inre marknad och industri Statsrådet Per Bolund Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014 Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:35 EU-nämndens sammanträde 2015-05-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-13 kl. 11:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor försvar Försvarsminister Peter Hultqvist Återrapport från möte i rådet den 18 november 2014 Återrapport från informellt ministermöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:34 EU-nämndens sammanträde 2015-05-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-05-08 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 10 mars Återrapport från informellt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:28 EU-nämndens sammanträde 2015-03-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2014/15:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-03-06 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014 Information och samråd inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:25

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-02-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 27 januari Information och samråd inför möte i rådet den 17 februari Justering protokoll från sammanträdet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:22 EU-nämndens sammanträde 2015-01-28

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-01-28 kl. 11:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Annika Söder Information inför extra möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:21

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-01-23 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 9 december Information och samråd inför möte i rådet den 27 januari ca 10.00 Jordbruk och fiske


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C8B7B

Ekofin budget Promemoria Fi2015/400 2015-06-15 Finansdepartementet Budgetavdelningen EU-nämnden Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2016 EU:s budgetprocess Kommissionen antog den 27 maj sitt förslag till budget för 2016. 24 juli antas rådets läsning i Ekofin budget. Europaparlamentet antar sin läsning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C8B7B (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5993

REGERINGSKANSLIET FAC Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 22 juni 2015 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan 3. Asien Diskussions- och beslutspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5993 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5992

GAC Kommenterad dagordning rådet 2015-06-12 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 23 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3. A-punkter 4. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5992 (docx, 42 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5991

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Asien Samarbetet mellan EU och FN Energidiplomati ev.F.d. jugoslaviska republiken Makedonien Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C5990

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Rådets ståndpunkt om förslaget till unionens budget för 2016 Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C598F

Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 27 maj 2015 och Strasbourg den 1821 maj och den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C482A

SLUTLIG JoF Kommenterad dagordning 20150611 Näringsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 juni 2015 Lagstiftande verksamhet JORDBRUK 4. ev.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3C482A (pdf, 122 kB)