Dokument & lagar (9 706 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:768 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/3037/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:768 av Jens Holm (V) Det fiskefria området i Kattegatt Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att det fiske-fria området i Kattegatt ska omfattas

Svarsdatum: 2015-09-04 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:768 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 41 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:47

§ 1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 13 juli 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 7 september 2015 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: God morgon! Det är trevligt att ses även

2015-09-04

Riksdagens protokoll 2014/15:122

§ 1 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Marta Obminska (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 sedan

2015-09-03

Riksdagens protokoll 2014/15:122 (pdf, 897 kB)

Interpellation 2014/15:762 av Marie Granlund (S)

Interpellation 2014/15:762 Våldsdåden i Malmö av Marie Granlund S till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. När Malmöbor känner oro för sin säkerhet, myndighetsbyggnader attackeras och uppgörelser sker på våra gator är det ett hot mot demokratin. Därför

Inlämnad: 2015-09-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:762 av Marie Granlund (S) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Våldsdåden i Malmö

Svar på skriftlig fråga 2014/15:767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/02160/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:767 av Elisabeth Svantesson (M) Fler jobb Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag delar statsministerns åsikt att det inte råder brist på jobb i Sverige. Regeringens viktigaste uppgifter är att

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/05381/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:766 av Cecilia Widegren (M) Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att det finns tillräckligt

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:766 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5982/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg (M) Säkrare vägarbetsplatser Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga Trafikverkets ansvar för säkrare vägarbetsplatser. Regeringens ambition

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5981/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M) Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att utreda kostnader och vilka effekter en kanal från

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:779 Ny utredning om forskningsetik av Barbro Westerholm (FP) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) I januari 2004 infördes lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen byggde på utredningen God sed i forskningen (SOU 1999:4), som överlämnades till regeringen

Inlämnad: 2015-09-03 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 96 kB)

Föredragningslista 2014/15:122

Föredragningslista 2014/15 : 122 Torsdagen den 3 september 2015 Kl. 12.00 Interpellationssvar Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Marta Obminska (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 Avsägelse 2 Lilian Wiklund som justitieombudsman fr.o.m. den 1 februari 2016 Anmälan om

2015-09-03

Föredragningslista 2014/15:122 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2014/15:122 (pdf, 117 kB)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande genomförandebeslut och genomförandeförordning restriktiva åtgärder samt godkännande av brev och notiser (Centralafrikanska republiken) Samrådet avslutades den 2 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-09-02

Interpellation 2014/15:761 av Mats Green (M)

Interpellation 2014/15:761 Regeringsutspel om försvårande av uthyrning av bostad av Mats Green (M) till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP) Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) klargjorde i en debattartikel införd i Svenska Dagbladet den 30 juli att regeringen, efter krav från

Inlämnad: 2015-09-02 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:761 av Mats Green (M) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5968/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:762 av Anders W Jonsson (C) Parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning Anders W Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa missbruket av parkeringstillstånd för människor

Svarsdatum: 2015-09-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2014/15:778 Nattågen till Åre och Östersund av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) SJ gör verklighet av planerna på att begränsa nattågen till Åre genom att bara köra under vinterns högsäsong samt en period under sommaren. I Jämtlands län finns en besöksnäring som gör sig mindre och

Inlämnad: 2015-09-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM47 KOM (2015) 337 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47 Översyn av EU:s handelssystem för 2014/15:FPM47 utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om förändring av direktiv

2015-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM47 KOM (2015) 337 slutlig (doc, 113 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM47 KOM (2015) 337 slutlig (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM46 KOM (2015) 341

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46 Revidering av EU:s ramverk för 2014/15:FPM46 energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande

2015-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM46 KOM (2015) 341 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM46 KOM (2015) 341 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM45 KOM (2015) 339, KOM (2015) 340

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM45 Samråd om ny energimarknadsmodell 2014/15:FPM45 och meddelande om konsumenter på energimarknaderna Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 339 Meddelande om en ny giv för energikonsumenterna KOM (2015) 340 Meddelande om inledning av

2015-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM45 KOM (2015) 339, KOM (2015) 340 (doc, 148 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM45 KOM (2015) 339, KOM (2015) 340 (pdf, 96 kB)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:760 Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna.

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk

Interpellation 2014/15:759 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2014/15:759 Moms på posttjänster av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens Postnords utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:759 av Erik Ottoson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Moms på posttjänster

Interpellation 2014/15:758 av Marie Granlund (S)

Interpellation 2014/15:758 Våldsdåd i Malmö av Marie Granlund (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Den senaste tidens våldsdåd i Malmö är allvarliga och fullständigt oacceptabla. När Malmöbor känner oro för sin säkerhet, myndighetsbyggnader attackeras och uppgörelser sker på våra gator är det ett hot mot demokratin.

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:758 av Marie Granlund (S) (pdf, 76 kB)