Dokument & lagar (253 träffar)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2016-11-30 KOM(2016) 744 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Av slutsatserna framgår att TILL EUROPAPARLAMENTET OCH även om direktivet är ett RÅDET om tillämpningen av direktiv effektivt verktyg för att (EU) 2015/413 om underlättande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 149 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-02-17 KOM(2017) 15 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Luxemburgs tillämpning av Schengenregelverket


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 190 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 4 november 2016. Innehållsförteckning 1. Transparency - Public access to documents a) Confirmatory application No 03/c/01/16 4 2. Transparency - Public access to documents b) Confirmatory application No 21/c/07/16 4 3. Commission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 56 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 26 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the Court of Justice of the European Union Case C-505/16 P (Olga Stanislavivna Yanukovych v. Council of the European Union and European Commission) 5 2. Case before the Court


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 59 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 26 oktober 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 3 2. Case before the Court of Justice Case C-626/15 (European Commission v. Council): Action for


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 4 november 2016. Innehållsförteckning 1. Proposal for a Council Implementing Decision setting out a recommendation for prolonging temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar 2017-01-18 KOM(2017) 20 Förslag till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterades i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av Schengenregelverket i fråga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 85 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the General Court of the European Union Case T-379/16 (Basicmed Enterprises Ltd and Others v. Council of the European Union, European Commission, European Central Bank (ECB),


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament 3 2. Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers Draft Council Decision appointing


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 9 november 2016. Innehållsförteckning 1. Draft Council Decision on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2018, the annual amount for 2017,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 1 december 2016. Innehållsförteckning 1. Draft Council Conclusions on the Implementation of the Joint Declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission and the Secretary General of the North


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 36 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 30 november 2016. Innehållsförteckning 1. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and establishing the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund (First


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 36 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som godkändes vid Särskilda jordbrukskommittén den 28 november 2016. Innehållsförteckning 1. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter 3 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II den 23 november 2016. Innehållsförteckning 1. Transparency - Public access to documents 4 2. Draft Council Decision appointing a member, proposed by the Hellenic Republic, of the European Economic and Social Committee 4 3. Proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 23 november 2016. Innehållsförteckning 1. Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament Adoption by silence procedure (+) 4 2. Governing Board of the European Foundation for the improvement


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 17 november 2016. Innehållsförteckning 1. Case before the General Court: Case T-423/16 (Fabio De Masi vs Commission) 3 2. Draft Council Decision appointing a member, proposed by the Kingdom of the Netherlands, of


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 16 november 2016. samt Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 18 november 2016. Innehållsförteckning 1. Commission delegated Regulation (EU) /... of 20.10.2016 establishing a discard


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 7 december 2016. Innehållsförteckning 1. Commission Directive (EU) .../ of XXX establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directives


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 41 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 7 december 2016. Innehållsförteckning 1. Draft Council conclusions on countering environmental crime 3 2. (poss.) Council Decision amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)

Bilaga

v 48 trolig A-punkt - Coreper II kompl 2


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 59 kB)