Dokument & lagar (8 190 träffar)

Talarlista 2016/17:20170317

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Fredagen den 17 mars 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar 11.00 Aktuell debatt Nr Aktuell debatt På begäran av Moderaternas

2017-03-17

Talarlista 2016/17:20170317 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170317 (pdf, 96 kB)

Talarlista 2016/17:20170315

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 15 mars 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets

2017-03-15

Talarlista 2016/17:20170315 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170315 (pdf, 106 kB)

Talarlista 2016/17:20170302

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 2 mars 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Utrikesutskottets

2017-03-02

Talarlista 2016/17:20170302 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170302 (pdf, 107 kB)

Talarlista 2016/17:20170301

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 1 mars 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets

2017-03-01

Talarlista 2016/17:20170301 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170301 (pdf, 111 kB)

Kallelse och föredragningslista 2016/17:26 EU-nämndens sammanträde 2017-02-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2016/17:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2017-02-24 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i rådet den 19 december 2016 Information och samråd inför möte i rådet den 28 februari

2017-02-24

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-23 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2017-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-02-23 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7) Beredning Prop. 2016/17:86 och motioner Föredragande:

2017-02-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Ränteexperter Ann Öberg, chefsekonom Handelsbanken och Bo Becker, professor Stockholms Handelshögskola 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4.

2017-02-23 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektören Greger Bååth samt avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur 2. Justering

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor (JuU18) Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Beredning Motioner Föredragande:

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Integration (AU6) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Arbetsmarknadsutredningen (AU16) Beredning Föredragande: MB 3. Utskottsseminarium

2017-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Forte Information från statens Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) om verksamheten och aktuella frågor. (Information

2017-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-23 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:18 av den 14 februari 2017 2. Information från El Sistema Ordförande Helena Wessman m.fl. infomerar

2017-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6) Information Professor Hans-Gunnar Axberger Skr. 2016/17:29 och motioner

2017-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-23 08:00 Plats : RÖ 5-30 1. (Kl. 08:00) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Information - Utrikesminister Margot Wallström, UD 2.

2017-02-23 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-02-23 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kl. 08.00 Miljöråd den 28 februari 2017 Information om dagordningspunkterna nr 4 och 7 Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2017-02-23 08:00:00

Talarlista 2016/17:20170223

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 23 februari 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Finansutskottets

2017-02-23

Talarlista 2016/17:20170223 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170223 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2016/17:20170222

Onsdagen den 22 februari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Parentation ca 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 19 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 1 Erik Andersson (M) 10 2 Paula Bieler (SD) 12 3 Annika

2017-02-22

Talarlista 2016/17:20170222 (docx, 40 kB) Talarlista 2016/17:20170222 (pdf, 109 kB)