Dokument & lagar (403 träffar)

Departementsserien 2017:36

Ds 2017:36 En snabbare lagföring Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-08-23

Departementsserien 2017:36 (pdf, 2840 kB)

Betänkande 2017/18:JuU1


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SfU7


Beredning: 2017-09-28 Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:KU2


Justering: 2017-09-14 Debatt: 2017-09-21 Beslut: 2017-09-21

Betänkande 2017/18:JuU3


Beredning: 2017-10-19 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:JuU2


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-10-24

Kommittéberättelse 2017:JuL uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP

Ytterligare insater för att förebygga brottslighet i socialt utsatta områden (Ju 2017:L) Beteckning : Ju 2017:L Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-08-23 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-18 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP Lokal :

2017-08-18

Statens offentliga utredningar 2017:65

sou 2017 65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra Betänkande av Utredningen om hyressättning vid nyproduktion Stockholm 2017 SOU 2017:65 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-08-09

Statens offentliga utredningar 2017:65 (pdf, 1477 kB)

Kommittédirektiv 2017:89

Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån (N 2016:02) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om energisparlån (dir. 2016:68). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget

2017-08-03

Kommittéberättelse 2017:Fi06 utredningen, se dir. 2017:79

Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser (Fi 2017:06) Beteckning : Fi 2017:06 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-08-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 Lokal : Utredningen

2017-07-27

Departementsserien 2017:34

Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-07-21

Departementsserien 2017:34 (pdf, 2519 kB)

Kommittéberättelse 2017:U08 utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (U 2017:08) Beteckning : U 2017:08 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittéberättelse 2017:U07 utredningen, se dir. 2017:88

Utredningen Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07) Beteckning : U 2017:07 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-08-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:88

Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Innehåll Sammanfattning Alla elever får inte det stöd de behöver i skolan Uppdraget att utreda hur elever kan få bättre stöd Utredaren ska därför Elevhälsan kan spela en viktig roll i arbetet med att

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:87 kommittébeteckning: U 2016:04

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling hos forskningsbiblioteken Konsekvensbeskrivning Genomförande och redovisning uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Utvidgning

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:86

Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård Innehåll Sammanfattning Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa angränsande frågor Uttryck som används i dessa direktiv Uppdraget att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:85 kommittébeteckning: N 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får därutöver i uppdrag att Det ursprungliga uppdraget Behov av ytterligare utredning Tilläggsuppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2017-07-20

Kommittédirektiv 2017:84 kommittébeteckning: Ju 2016:03

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå åtgärder för en effektiv informationsdelning för att säkerställa effektiva och säkra hjälpinsatser Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå åtgärder för en säkrare positionering

2017-07-20

Departementsserien 2017:32

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Kontrollstation 2016 Ds 2017:32 Ds 2017:32 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Kontrollstation 2016 Miljö- och energidepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-07-18

Departementsserien 2017:32 (pdf, 1154 kB)