Dokument & lagar (12 956 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Torsdag 30 augusti klockan

2018-07-17

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-07-17

Kallelse och föredragningslista 2017/18:43 EU-nämndens sammanträde 2018-07-13

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2017/18:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-07-13 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3entré från Västerlånggatan 1 Föredragningslista J ordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från informellt ministermöte den 5 juni 2018

2018-07-13

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04081/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden M Svenskt kött Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03999/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson C Fritidsfiske med redskap Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1577 av Jens Holm (V)

Fråga 2017/18:1577 Pilbågsjakt av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Naturvårdsverket föreslår i sina föreslag till nya föreskrifter om jaktmedel att viss pilbågsjakt ska tillåtas i Sverige från och med 2019. Myndigheten vill hitta nya sätt att jaga och därmed också locka utländska jägare till svenska jaktmarker.

Inlämnad: 2018-07-13 Svarsdatum: 2018-08-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1577 av Jens Holm (V) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1576 av Jens Holm (V)

Fråga 2017/18:1576 Uppsamlingsläger för flyktingar av Jens Holm V till Statsrådet Heléne Fritzon S Det österrikiska ordförandeskapet i EU har skickat ett antal frågor till medlemsländerna kring uppsamlingsläger för flyktingar. I dokumentet Presidency discussion paper on Return Centers Europeiska rådet den 4 juli 2018,

Inlämnad: 2018-07-13 Svarsdatum: 2018-07-27 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1576 av Jens Holm (V) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:1575 Skattemedel till Stockholm Pride av Markus Wiechel SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Under veckan som gått har vi kunnat läsa hur Stockholm Pride portat det lilla liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling MED från att delta som utställare och som aktiv del i demonstrationen

Inlämnad: 2018-07-13 Svarsdatum: 2018-07-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)

Utskottsmöte 2017/18:42 Torsdag 2018-07-12 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2017/18:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42 Datum och tid: 2018-07-12 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC Information Kommenterad dagordning Kabinettssekreterare Annika Söder, UD 2. Kl. 10:30 Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd Information July POW as of 2

2018-07-12 09:30:00

Interpellation 2017/18:598 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:598 En utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret av Allan Widman L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det har nu gått mer än ett halvår sedan en i princip enig försvarsberedning föreslog en utredning för att ge förslag på hur ledningsstrukturen ska se ut i det

Inlämnad: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:598 av Allan Widman (L) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2017/18:597 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:597 Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Svenska hushåll förväntas hålla sig med ett förråd av livsmedel för sin egen konsumtion. Detta eftersom mer än hälften av all mat vi konsumerar importeras

Inlämnad: 2018-07-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:597 av Allan Widman (L) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:596 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:596 Hushållens försörjningsberedskap av Allan Widman L till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft föreslogs i politisk enighet att de svenska hushållen borde planera för att under en vecka klara sin försörjning utan stöd från samhället.

Inlämnad: 2018-07-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:596 av Allan Widman (L) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2017/18:595 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:595 Flygvapnets beväpning av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Riksdagen beslutade att Försvarsmakten skulle hållas skadelös avseende de flygburna vapen som tillställdes Frankrike som solidaritetshandling efter attentaten i Paris den 13 november 2015. Med anledning av detta

Inlämnad: 2018-07-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2017/18:595 av Allan Widman (L) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:594 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:594 En utvidgad solidaritetsförklaring av Allan Widman L till Utrikesminister Margot Wallström S Av allt att döma är nu Storbritannien på väg att lämna den europeiska unionen. Sveriges nuvarande solidaritetsförklaring omfattar endast medlemmar av unionen och de nordiska länderna. Med anledning av

Inlämnad: 2018-07-12 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2017/18:594 av Allan Widman (L) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 01465/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl M En bättre fungerande granskning av public service-utbudet Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt SD Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig varför jag efter Riksrevisionens rapport 2014 som visade på stora problem med handläggningstiderna för socialförsäkringsmål inte har sett till att komma tillrätta med problemet. I

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad L Utnämning av en ny riksåklagare Roger Haddad har frågat mig om när regeringen avser att fatta beslut om utnämningen av en ny riksåklagare. Regeringen har idag beslutat att utnämna Petra Lundh till ny riksåklagare. Stockholm den 12 juli 2018 Morgan Johansson

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson KD Fängelsestraff för fler brott Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att göra något åt att så många dömda undkommer straff i enlighet med det exempel han beskriver i sin fråga. Det är viktigt att den som upprepat begår brott straffas på ett sätt som står i proportion

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03505 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther KD Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige Penilla Gunther har frågat mig om jag anser att de underlag jag fått från Polismyndigheten gett en rättvis bild av de tre högskolor

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03504/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé M Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att förändra sekretesslagstiftningen för att förbättra möjligheterna till

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)