Dokument & lagar (1 452 träffar)

Talarlista 2018/19:20181122

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 22 november 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets betänkande SoU2 Redovisning av

2018-11-22

Talarlista 2018/19:20181122 (docx, 34 kB) Talarlista 2018/19:20181122 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2018/19:20181121

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 21 november 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2018-11-21

Talarlista 2018/19:20181121 (docx, 37 kB) Talarlista 2018/19:20181121 (pdf, 129 kB)

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2018/19:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Universitetskanslerämbetet Generaldirektör Anders Söderholm och avdelningschef för analysavdelningen Annika Pontén 2. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Statskontoret Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, enhetschef Erik Nyberg, utredarna Andreas Hagström och Karl Nilsson samt projektledare Erik Cederberg från

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2018/19:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar SfU10 Justering Prop. 2017/18:284 och motioner Föredragande: SB 3. Uppföljning

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2018/19:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Allmänna rådet GAC den 30 november 2018 Information Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet. 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande:

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden FiU18 Fortsatt beredning Prop. 2018/19:4. Tidigare behandlad 13/11

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen 1 Kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 3.

2018-11-20 11:00:00

Uttag 2018/19

Totalt 373 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018 Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform

2018-11-19

Yttrande 2018/19:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2018/19:MJU3y Kommissionens arbetsprogram 2019 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 25 oktober 2018 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2019. I yttrandet lämnar miljö- och jordbruksutskottet synpunkter

2018-11-16

Yttrande 2018/19:MJU3y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2018/19:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2018/19:FiU3y Kommissionens arbetsprogram 2019 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 25 oktober 2018 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 15 november 2018 yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2019 i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. Finansutskottet

2018-11-16

Yttrande 2018/19:FiU3y (pdf, 237 kB)

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-16

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd LASoch tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning för att införa inträdesjobb som ny anställningsform i lagen om anställningsskydd, och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:422 av Christian Carlsson KD Intensifiera kampen mot terrorismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror samt

2018-11-16

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:421 av Christian Carlsson KD Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att balansera makten mellan arbetsmarknadens parter, genom att se över rätten till sympatiåtgärder

2018-11-16

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:420 av Christian Carlsson KD Skärpta krav för försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bidragsberoendet

2018-11-16

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:419 av Christian Carlsson KD Äganderätten i skogsbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att stärka äganderätten i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt skogsbruk är beroende

2018-11-16

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:418 av Christian Carlsson KD Gör det lättare att stänga av elever, och andra reformer för en skola med ordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa ordningsomdömen i svenska skolor, samt att se

2018-11-16

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)