Dokument & lagar (10 543 träffar)

Betänkande 2016/17:AU6

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 15
Justering: 2017-02-23 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:AU6 (pdf, 489 kB)

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Integration (AU6) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Arbetsmarknadsutredningen (AU16) Beredning Föredragande: MB 3. Utskottsseminarium

2017-02-23 10:00:00

Omröstning 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Votering: betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m., förslagspunkt 4 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 1 17 M 0 0 71 13 SD 0 36 0 11 MP 21 0 0 4 C 0 0 16 6 V 19 0 0 2 L 0 0 17 2 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 135 37 119 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Votering: betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m., förslagspunkt 3 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 1 17 M 0 0 71 13 SD 0 37 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 0 16 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 152 38 102 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Votering: betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m., förslagspunkt 2 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 71 0 13 SD 0 37 0 10 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 14 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 153 139 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Omröstning 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Votering: betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m., förslagspunkt 1 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. Datum: 2017-02-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 1 18 M 0 71 0 13 SD 0 0 37 10 MP 20 0 1 4 C 0 0 16 6 V 0 0 19 2 L 0 0 17 2 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 114 71 106 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:150

Riksdagsskrivelse 2016/17:150 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes Mårtensson

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:150 (pdf, 53 kB)

Proposition 2016/17:107

Nya utstationeringsregler Regeringens proposition 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Prop. 2016/17:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

Sista motionsdag: 2017-03-08

Proposition 2016/17:107 (pdf, 4232 kB)

Betänkande 2016/17:AU5

Regeringen har lämnat skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen det övergripande målet och sina delmål för jämställdhetspolitiken och ger en beskrivning av hur den ser på de områden som omfattas av målen. Skrivelsen tar också upp åtgärder för en strategisk, sammanhållen och långsiktig styrning på jämställdhetspolitikens område samt varför regeringen anser att en jämställdhetsmyndighet bör inrättas. En viktig del av skrivelsen är också regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som även omfattar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetsmarknadsutskottet har granskat skrivelsen utifrån de områden och frågor som utskottet ansvarar för, samt även behandlat motioner inom området jämställdhetspolitik. Utskottet välkomnar den inriktning för jämställdhetspolitiken som regeringen presenterar i skrivelsen. Regeringens insatser och prioriteringar under 2014-2018 är enligt utskottet gedigna och förväntas bidra till att uppnå ett jämställt samhälle. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till samtliga motioner.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 16
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:AU5 (pdf, 3577 kB) Webb-tv debatt om förslag: Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-02-16 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5) Skr. 2016/17:10 och motioner Justering Föredragande: CK 2.

2017-02-16 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-02-16 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:10, motioner

2017-02-16

Proposition 2016/17:93

Regeringens proposition 2016/17:93 2014 års protokoll och rekommendation till Prop. ILO:s konvention om tvångsarbete 2016/17:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:93 (pdf, 723 kB)

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU13

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) med anledning av skr. 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana Arbetsmiljöverket till förbättrade rutiner


Utskottsberedning: 2016/17:AU10

Motion 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 79 kB)

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER) Överläggning (sysselsättningsdelarna) Statsrådet

2017-01-31 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2017-01-31 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Råds s lutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER) Utskottet

2017-01-31

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsrätt (AU7) Beredning Motioner Föredragande: IH 2. ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8) Beredning Skr.

2017-01-26 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2017-01-26 TID 10.00-10.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetsrätt (AU7) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. § 2 ILO:s rekommendation om övergången från den formell a

2017-01-26

Skrivelse 2016/17:87

Regeringens skrivelse 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och Skr. orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens 2016/17:87 styrning, användning och uppföljning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2016/17:AU13 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-02-09

Skrivelse 2016/17:87 (pdf, 2257 kB)