Dokument & lagar (10 575 träffar)

Utskottsmöte 2016/17: Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17: Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17: Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 5-38 Bilagor

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (AU3y) Justering Prop. 2016/17:163 och motion Föredragande: CK 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4.

2017-04-25 11:00:00

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om ansvar för etableringsinsatser


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Betänkande 2016/17:AU9

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:AU9 (pdf, 1891 kB)

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Nya utstationeringsregler (AU9) Justering Prop. 2016/17:107 och motioner Föredragande: CK 2. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10) Justering Skr.

2017-04-20 10:00:00

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Dokumentet är inte publicerat

2017-04-20

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-04-06 kl. 08:45

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-04-06 08:45 Plats : RÖ 5-38 1 . Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11) Beredning Prop. 2016/17:120 Föredragande: MB 2. 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s

2017-04-06 08:45:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 2 DATUM 2017-04-06 TID 08.45-08.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU1 1 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:120. Ärendet bordlades. § 2 2014 års protokoll

2017-04-06

Proposition 2016/17:175

Regeringens proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares Prop. etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-04-21

Proposition 2016/17:175 (pdf, 1094 kB)

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10) Beredning Skr. 2016/17:82 och motioner Föredragande: IH 2. Annual Convention for Inclusive Growth Fråga om

2017-03-23 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 1 DATUM 2017-03-23 TID 10.00-10.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetsmiljö och arbetstid (AU10 ) Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:82 och motioner. Ärendet bordlades. § 2 Annual Convention for

2017-03-23

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Nya utstationeringsregler (AU9) Beredning Prop. nr 2016/17:107 och motioner Föredragande: CK 2. F örfrågan om möte med European Parliament´s

2017-03-16 10:00:00

Omröstning 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen

Votering: betänkande 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen, förslagspunkt 1 Arbetsmarknadsutredningen Datum: 2017-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 21 M 68 0 0 16 SD 39 0 0 8 MP 0 19 0 6 C 16 0 0 6 V 0 18 0 3 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 152 129 0 68 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya utstationeringsregler (AU9 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:107 och motioner. Ärendet bordlades. § 2 Förfrågan om möte med

2017-03-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:184

Riksdagsskrivelse 2016/17:184 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 mars 2017 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson

2017-03-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:184 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:184 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2016/17:AU7 Arbetsrätt

Votering: betänkande 2016/17:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 8 Arbetsrätt Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 41 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 282 18 0 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:AU7 Arbetsrätt

Votering: betänkande 2016/17:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 7 Arbetsrätt Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 73 0 11 SD 0 0 41 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 171 73 56 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:AU7 Arbetsrätt

Votering: betänkande 2016/17:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 5 Arbetsrätt Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 22 0 0 3 C 0 0 17 5 V 1 0 17 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 194 41 64 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:AU7 Arbetsrätt

Votering: betänkande 2016/17:AU7 Arbetsrätt, förslagspunkt 3 Arbetsrätt Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 40 1 0 6 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 280 19 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15