Dokument & lagar (4 923 träffar)

Betänkande 2016/17:CU8

Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att fastighetsägares möjligheter till handräckning av otillåtna bosättningar förbättras och bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2017-02-21 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:CU8 (pdf, 484 kB)

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statsrådet Peter Eriksson informerar i fråga om trafikbuller vid bostadsbyggande 3. Insolvens-

2017-02-21 11:00:00

Proposition 2016/17:123

Regeringens proposition 2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål Prop. 2016/17:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår nya lagregler som


Utskottsberedning: 2016/17:CU19
Sista motionsdag: 2017-03-08

Proposition 2016/17:123 (pdf, 756 kB)

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-14 10:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Beslut om överläggningar med regeringen 1) Förslaget till ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411 2) Förslaget till ny förordning

2017-02-14 10:30:00

Civilutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 19 DATUM 2017-02-14 TID 10.30–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. § 2 Beslut om överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med

2017-02-14

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med företrädare för regeringen Förslaget till revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda Statssekreterare

2017-01-31 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 18 DATUM 2017-01-31 TID 11.00–11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare

2017-01-31

Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förtydligande riktlinjer när det gäller gränsdragningen


Utskottsberedning: 2016/17:CU11

Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en möjlighet att registrera elektroniskt upprättade


Utskottsberedning: 2016/17:CU11

Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullmaktsgivarens rätt att pröva giltigheten hos en


Utskottsberedning: 2016/17:CU11

Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Statens geotekniska institut Gd Åsa-Britt Karlsson och medarbetare informerar om aktuella frågor 3. Värdeåterföring

2017-01-24 11:00:00

Yttrande 2016/17:CU3y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU3y Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Till t rafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 29 november 2016 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 26 januari 2017 yttra sig över proposition 2016/17:45 Värde ­ återföring

2017-01-24

Yttrande 2016/17:CU3y (pdf, 158 kB)

Civilutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016 /1 7 : 17 DATUM 2017-01-24 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Yttrande till trafikutskottet över värdeåterföring vid satsningar

2017-01-24

Yttrande 2016/17:CU2y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU2y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2017 – Ett EU som skyddar, försvarar oc h sätter medborgarna i centrum (KOM(2016) 710) i de

2017-01-18

Yttrande 2016/17:CU2y (pdf, 137 kB)

Omröstning 2016/17:CU7 Ersättningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU7 Ersättningsrätt, förslagspunkt 7 Ersättningsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 0 20 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 303 20 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:CU7 Ersättningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU7 Ersättningsrätt, förslagspunkt 4 Ersättningsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 1 0 6 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 17 0 0 2 KD 0 15 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 307 16 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:CU7 Ersättningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU7 Ersättningsrätt, förslagspunkt 11 Ersättningsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 77 0 0 7 SD 44 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 0 17 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 305 17 0 27 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:CU6 Associationsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt, förslagspunkt 7 Associationsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 0 77 0 7 SD 45 0 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 246 77 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:CU6 Associationsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt, förslagspunkt 6 Associationsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 106 0 6 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 3 MP 0 21 0 4 C 21 0 0 1 V 0 20 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 176 147 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:CU6 Associationsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt, förslagspunkt 3 Associationsrätt Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 3 MP 19 2 0 4 C 0 21 0 1 V 20 0 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 300 23 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18