Dokument & lagar (5 524 träffar)

Yttrande 2017/18:CU4y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 15 mars 2018 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner.

2018-04-19

Yttrande 2017/18:CU4y (pdf, 126 kB)

Proposition 2017/18:226

Regeringens proposition 2017/18:226 Ny resegarantilag Prop. 2017/18:226 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till

Sista motionsdag: 2018-05-04

Proposition 2017/18:226 (pdf, 4534 kB)

Proposition 2017/18:225

En ny paketreselag ett starkare resenärsskydd Regeringens proposition 2017/18:225 En ny paketreselag ett starkare resenärsskydd Prop. 2017/18:225 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll

Sista motionsdag: 2018-05-04

Proposition 2017/18:225 (pdf, 2376 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:233

Riksdagsskrivelse 2017/18:233 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU21 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:233 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:233 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:232

Riksdagsskrivelse 2017/18:232 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU19 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:232 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:232 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum och tid: 2018-04-17 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. En ny lag om företagshemligheter CU24 Beredning Prop. 2017/18:200 Föredragande: RH Anm Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. 3. En ny

2018-04-17 11:00:00

Betänkande 2017/18:CU30

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-26 Beslut: 2018-04-26

Betänkande 2017/18:CU30 (pdf, 864 kB)

Betänkande 2017/18:CU21

I maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. I och med det genomförs ändringar i ett antal lagar som ligger inom miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Ändringarna innebär bland annat att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:CU21 (pdf, 860 kB)

Betänkande 2017/18:CU19

Regeringen föreslår flera ändringar i lagar inom områdena för fastighetsrätt, transporträtt, immaterialrätt (alltså regler kring exempelvis upphovsrätt och patenträtt), och associationsrätt (alltså regler kring exempelvis aktiebolag och föreningar).

Ändringarna syftar till att anpassa reglerna till EU:s dataskyddsförordning som börjar tillämpas i Sverige i maj 2018. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen (PUL) tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen. Förslagen innebär även att vissa undantag ska göras från förordningen för att säkerställa att viktiga register fyller sin avsedda funktion.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:CU19 (pdf, 4261 kB)

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum och tid: 2018-04-12 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Boverket Rättschef Yvonne Svensson m.fl. informerar om nya regler för kaminer och pannor som eldas med ved eller pellets 3. Räntetak och

2018-04-12 09:30:00

Proposition 2017/18:244

Regeringens proposition 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta Prop. försäkringskrav för reaktorinnehavare 2017/18:244 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2018 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En


Utskottsberedning: 2017/18:CU15
Sista motionsdag: 2018-04-27

Proposition 2017/18:244 (pdf, 453 kB)

Proposition 2017/18:243

Vattenmiljö och vattenkraft Regeringens proposition 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft Prop. 2017/18:243 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2018 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En energipolitisk överenskommelse


Utskottsberedning: 2017/18:CU31
Sista motionsdag: 2018-04-27

Proposition 2017/18:243 (pdf, 2159 kB)

Proposition 2017/18:240

Regeringens proposition 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, Prop. rivningslov och marklov 2017/18:240 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2018 Stefan Löfven Peter Eriksson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Beslut om att ge bygglov, rivningslov


Utskottsberedning: 2017/18:CU13
Sista motionsdag: 2018-04-27

Proposition 2017/18:240 (pdf, 326 kB)

Skrivelse 2017/18:230

Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer politik för Skr. en hållbar stadsutveckling 2017/18:230 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2018 Stefan Löfven Karolina Skog Miljö- och energidepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna strategi presenteras


Utskottsberedning: Civilutskottet Sista motionsdag: 2018-04-27

Skrivelse 2017/18:230 (pdf, 564 kB)

Omröstning 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU18 Fastighetsrätt, förslagspunkt 9 Fastighetsrätt Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 70 0 0 13 SD 36 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 13 0 0

2018-04-11

Omröstning 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU18 Fastighetsrätt, förslagspunkt 8 Fastighetsrätt Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 70 0 0 13 SD 36 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 13 0 0 6

2018-04-11

Omröstning 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU18 Fastighetsrätt, förslagspunkt 3 Fastighetsrätt Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 70 0 0 13 SD 36 0 0 7 MP 20 0 0 5 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 13 0 0 6

2018-04-11

Omröstning 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU18 Fastighetsrätt, förslagspunkt 6 Fastighetsrätt Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 2 18 M 0 0 70 13 SD 1 0 35 7 MP 19 0 1 5 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 0 13 6

2018-04-11

Omröstning 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

Votering: betänkande 2017/18:CU18 Fastighetsrätt, förslagspunkt 4 Fastighetsrätt Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 0 70 0 13 SD 0 0 36 7 MP 20 0 0 5 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0

2018-04-11

Omröstning 2017/18:CU16 Planering och byggande m.m.

Votering: betänkande 2017/18:CU16 Planering och byggande m.m.förslagspunkt 6 Planering och byggande m.m. Datum: 2018-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 70 0 0 13 SD 0 36 0 7 MP 20 0 0 5 C 19 0 0 3 V 1 0

2018-04-11