Dokument & lagar (5 375 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1) Justering Prop. 2017/18:1 och motioner Föredragande: Sjö, MK 3. EU-frågor 4. Övriga

2017-11-23 09:30:00

Utskottsmöte 2017/18:9 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1) Preliminär justering Prop. 2017/18:1 och motioner Föredragande: Sjö, MK 3. EU-frågor 4.

2017-11-21 11:00:00

Betänkande 2017/18:CU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:CU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-20

Betänkande 2017/18:CU16


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:CU15


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:CU14


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-03-15

Betänkande 2017/18:CU13


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:CU12


Beredning: 2018-01-23 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:CU11


Beredning: 2018-01-16 Justering: 2018-02-06

Betänkande 2017/18:CU10


Beredning: 2018-01-16 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:CU9


Beredning: 2018-01-16 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:CU6


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-02-27

Proposition 2017/18:42

Regeringens proposition 2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen Prop. om linbaneanläggningar 2017/18:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:CU5
Sista motionsdag: 2017-11-29

Proposition 2017/18:42 (pdf, 1054 kB)

Betänkande 2017/18:CU8


Beredning: 2018-01-30 Justering: 2018-03-15

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-09 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Boverket Gd Anders Sjelvgren informerar om aktuella frågor 3. Kommissionens förslag till förordning om rättigheter och

2017-11-09 09:00:00

Omröstning 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

Votering: betänkande 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen, förslagspunkt 2 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L,

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:34

Riksdagsskrivelse 2017/18:34 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU2 Sjöfylleri får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:34 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:34 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:33

Riksdagsskrivelse 2017/18:33 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:33 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:33 (pdf, 53 kB)