Dokument & lagar (4 974 träffar)

Betänkande 2016/17:CU15

Bifall till motioner med tillkännagivande om översyn dels plan- och bygglagen, dels tillgänglighetskraven för studentbostäder. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 33 Reservationer: 30
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:CU15 (pdf, 1099 kB)

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Planering och byggande (CU15) Justering Motioner Föredragande: JW och EH 3. Bostadspolitik (CU14) Justering Motioner Föredragande:

2017-04-20 09:30:00

Betänkande 2016/17:CU14

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:CU14 (pdf, 556 kB)

Omröstning 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Votering: betänkande 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, förslagspunkt 3 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 18 0 0 1 KD 16 0 0 0 - 1 0 0 1 Totalt 291 19 0 39 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Omröstning 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Votering: betänkande 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, förslagspunkt 2 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Datum: 2017-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 0 18 0 1 KD 16 0 0 0 - 0 0 1 1 Totalt 273 18 20 38 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:221

Riksdagsskrivelse 2016/17:221 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:221 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:221 (pdf, 54 kB)

Yttrande 2016/17:CU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-11

Betänkande 2016/17:CU11

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet var en uppmaning om elektroniska framtidsfullmakter. Riksdagen anser att regeringen borde ta initiativ till att se över om framtidsfullmakter kan hanteras elektroniskt.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-19

Betänkande 2016/17:CU11 (pdf, 2219 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-04-06 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna (CU11) Justering Prop. 2016/17:30 och motioner Föredragande:

2017-04-06 09:30:00

Omröstning 2016/17:CU12 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 21 Konsumenträtt Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 0 69 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 0 18 0 3 L 0 0 15 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 176 18 84 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:CU12 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 2 Konsumenträtt Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 14 0 8 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 144 97 36 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:CU12 Konsumenträtt

Votering: betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt, förslagspunkt 10 Konsumenträtt Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 36 0 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 263 15 0 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:209

Riksdagsskrivelse 2016/17:209 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-06

Riksdagsskrivelse 2016/17:209 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:209 (pdf, 53 kB)

Omröstning 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Votering: betänkande 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder, förslagspunkt 3 Tidsbegränsande bygglov för bostäder Datum: 2017-04-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 10 SD 39 0 0 8 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 0 19 0 2 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 285 19 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-05

Riksdagsskrivelse 2016/17:207

Riksdagsskrivelse 2016/17:207 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 april 2017 Tobias Billström Claes Mårtensson

2017-04-05

Riksdagsskrivelse 2016/17:207 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:207 (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 5 kap. 27 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med den


Utskottsberedning: 2016/17:CU20

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydligande av polisens befogenheter att hantera egendom som kvarlämnats


Utskottsberedning: 2016/17:CU13

Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera vilka detaljplanebestämmelser kommunen ställer upp


Utskottsberedning: 2016/17:CU20

Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den drabbade markägaren aldrig ska belastas


Utskottsberedning: 2016/17:CU13

Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta 18 § regeringens förslag till l ag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande


Utskottsberedning: 2016/17:CU13

Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C) (pdf, 80 kB)