Dokument & lagar (5 137 träffar)

Utskottsmöte 2016/17: Torsdag 2017-02-16 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17: Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17: Datum och tid : 2017-02-16 11:00 Plats : RÖ 5-32 Bilagor

2017-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-16 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Militära frågor (FöU6) Justering Motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Militära frågor, torsdagen den 2 mars 201 3. Information

2017-02-16 10:00:00

Omröstning 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Votering: betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, förslagspunkt 2 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 40 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 17 0 0 4 L 13 0 0 6 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 1 Totalt 221 74 0 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Omröstning 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Votering: betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Datum: 2017-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 74 0 10 SD 0 0 40 8 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 0 0 17 4 L 13 0 0 6 KD 0 0 12 4 - 0 0 0 1 Totalt 152 74 69 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:145

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:145 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-02 10:00 Plats : RÖ5-32 1 . Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen Utredaren Ingemar Wahlberg Sekreterare Robert Ihrfors Sekreterare Katarina

2017-02-02 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 20 DATUM 2017-02-02 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen Utredaren Ingemar Wahlberg samt sekreterarna Robert Ihrfors, Katarina

2017-02-02

Betänkande 2016/17:FöU8

Riksrevisionen har granskat hur nio myndigheter arbetar med sin informationssäkerhet. I rapporten framkommer att myndigheternas arbete med informationssäkerhet ligger på en för låg nivå. Följande myndigheter granskades: Arbetsförmedlingen Affärsverket svenska kraftnät Bolagsverket Försäkringskassan Lantmäteriet Migrationsverket Post- och telestyrelsen Sjöfartsverket Statens tjänstepensionsverk. Myndigheterna bedriver samhällsviktig verksamhet, hanterar mycket pengar, är starkt it-beroende och hanterar skyddsvärd information. Regeringen har bedömt rapporten och redogjort för åtgärder i en skrivelse. Bland annat avser regeringen ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Försvarsutskottet som har behandlat skrivelsen anser att det är oroande att myndigheternas arbete med informationssäkerheten är på för låg nivå och välkomnar regeringens arbete med en nationell strategi inom området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner som handlar om informationssäkerhetsarbete på myndigheter med flera, medborgarnas kunskap om it-säkerhet samt ett nordiskt, säkert internet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Justering: 2017-01-26 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:FöU8 (pdf, 319 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering av protokoll 3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2017-01-31 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :19 DATUM 2017-01-31 TID 11.00–12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo,

2017-01-31

Proposition 2016/17:92

Regeringens proposition 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för Prop. explosiva varor 2016/17:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Förekomsten


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-02-15

Proposition 2016/17:92 (pdf, 201 kB)

Yttrande 2016/17:FöU3y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU3y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett försvars utskott et möjlighet att yttra sig över kom missionens meddelande En rymdstrategi för Europa (KOM(2016) 705). Försvarsutskottet begränsar

2017-01-30

Yttrande 2016/17:FöU3y (pdf, 122 kB)

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8) Justering Skr. 2016/17:42 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan

2017-01-26 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :18 DATUM 2017-01-26 TID 10.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8) Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:42 och motioner. Utskottet

2017-01-26

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-01-19 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet Utredaren Björn von Sydow Sekreteraren Katarina Wilhelmsen 2. En rymdstrategi

2017-01-19 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :17 DATUM 2017-01-19 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet Utredaren Björn von Sydow och sekreteraren Katarina Wilhelmsen informerade om

2017-01-19

Omröstning 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

Votering: betänkande 2016/17:FöU3 Försvarspolitik, förslagspunkt 7 Försvarspolitik Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 5 0 72 7 SD 0 45 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 206 45 72 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

Votering: betänkande 2016/17:FöU3 Försvarspolitik, förslagspunkt 5 Försvarspolitik Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (SD, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 0 20 0 1 L 17 0 0 2 KD 15 0 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 258 65 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

Votering: betänkande 2016/17:FöU3 Försvarspolitik, förslagspunkt 2 Försvarspolitik Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 0 77 0 7 SD 45 0 0 3 MP 21 0 0 4 C 0 21 0 1 V 20 0 0 1 L 0 17 0 2 KD 0 15 0 1 - 0 0 0 1 Totalt 193 130 0 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18

Omröstning 2016/17:FöU3 Försvarspolitik

Votering: betänkande 2016/17:FöU3 Försvarspolitik, förslagspunkt 1 Försvarspolitik Datum: 2017-01-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 107 0 0 6 M 0 77 0 7 SD 45 0 0 3 MP 21 0 0 4 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 0 0 17 2 KD 0 0 15 1 - 0 0 0 1 Totalt 214 77 32 26 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-01-18