Dokument & lagar (5 212 träffar)

Yttrande 2016/17:FöU8y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU8y Vårändringsbudget för 2017 Till Finansutskottet Finansutskottet beslutade den 27 april 2017 att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag 18 maj 2017 yttra sig över Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) med ev. motioner, i de delar

2017-05-22

Yttrande 2016/17:FöU8y (pdf, 117 kB)

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y) Fråga om yttrande till finansutskottet Justering Prop. 2016/17:99 Föredragande: RI 2. Justering av protokoll 3. Tillsyn

2017-05-18 10:00:00

Omröstning 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 70 0 13 SD 0 0 38 9 MP 19 0 0 6 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 1 0 1 1 Totalt 153 70 71 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Omröstning 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 2 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 0 70 13 SD 38 0 0 9 MP 19 0 0 6 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 2 0 0 1 Totalt 204 19 70 56 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Omröstning 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 1 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 70 0 0 13 SD 0 38 0 9 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 0 2 0 1 Totalt 241 40 13 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Omröstning 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 6 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 0 70 13 SD 0 0 38 9 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 2 1 Totalt 169 15 110 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Omröstning 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2016/17:FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 5 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 70 0 13 SD 38 0 0 9 MP 19 0 0 6 C 0 19 0 3 V 17 0 0 4 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 2 0 0 1 Totalt 176 117 0 56 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-11 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

2017-05-11 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :36 DATUM 2017-05-11 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Micael Bydén och säkerhetspolitiske rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella frågor. Ledamöternas

2017-05-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:258

Riksdagsskrivelse 2016/17:258 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-10

Riksdagsskrivelse 2016/17:258 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:258 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2016/17:FöU4

Riksdagen sa nej till motionsförslag om försvarsmaktens personal. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om värnplikt, bemanning, personalförsörjning, subventioner, premier och veteranfrågor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 14
Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-18 Beslut: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:FöU4 (pdf, 410 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-09 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering

2017-05-09 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :35 DATUM 2017-05-09 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte Försvarsminister Peter Hultqvist,

2017-05-09

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-04 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4) Justering Motioner Föredragande: RI 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Vissa frågor

2017-05-04 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :34 DATUM 2017-05-04 TID 10.00–10.15 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:113. Utskottet justerade betänkande

2017-05-04

Betänkande 2016/17:FöU12

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat om de lagändringar som krävs för att göra detta möjligt. I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området. Det görs via varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten, som varnar allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, stora bränder eller andra allvarliga olyckor.

Beslutet innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla varningsmeddelandena. För att kunna göra detta får operatörerna rätt att behandla bland annat uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet och ska därefter genast utplånas.

Reglerna börjar gälla den 1 juli 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Betänkande 2016/17:FöU12 (pdf, 410 kB)

Yttrande 2016/17:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Försvarsutskottet begränsar sitt

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU7y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2016/17:FöU6y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet U trikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge försvarsutskottet m.fl. möj lighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2016 /1 7 :115 Verksamheten

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU6y (pdf, 141 kB)

Omröstning 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 6 Samhällets krisberedskap Datum: 2017-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 0 69 0 15 SD 33 1 0 13 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 195 89 0 65 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-26

Omröstning 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 25 Samhällets krisberedskap Datum: 2017-04-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20 M 68 1 0 15 SD 0 34 0 13 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 248 36 0 65 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-26