Dokument & lagar (9 901 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (FiU17) Beredning Skr. 2016/17:54 Föredragande:

2017-02-21 11:00:00

Betänkande 2016/17:FiU28

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU28 (pdf, 327 kB)

Betänkande 2016/17:FiU26

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:FiU26 (pdf, 407 kB)

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-02-16 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor (FiU26) Justering Motioner Föredragande: AT 4. Medgivande för Riksbanken att ge kredit

2017-02-16 10:30:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:148

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU16 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:148 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:147

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:147 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2016/17:FiU29

Bifall till framställning 2016XZBW17XZAWRB4

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU29 (pdf, 291 kB)

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25) Beredning Motioner Föredragande: KS 4. Kommissionens

2017-02-14 11:00:00

Framställning 2016/17:RB2

Framställning till riksdagen 2016/17:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till riksdagen och Riksrevisionen

Sista motionsdag: 2017-03-03

Framställning 2016/17:RB2 (docx, 109 kB)

Framställning 2016/17:RB1

Framställning till riksdagen 2016/17:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2016 Sammanfattning Under 2016 påverkades Riksbankens verksamhet av olika ekonomiska utfall och händelser och utförde sitt uppdrag enligt följande: Tillväxten i den svenska ekonomin var relativt god trots den måttliga

Sista motionsdag: 2017-03-03

Framställning 2016/17:RB1 (docx, 1684 kB)

Skrivelse 2016/17:65

Regeringens skrivelse 2016/17:65 Riksrevisionens rapport om internationella Skr. jämförelser av inkomstskillnader 2016/17:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:FiU39 Sista motionsdag: 2017-03-01

Skrivelse 2016/17:65 (pdf, 330 kB)

Betänkande 2016/17:FiU16

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare. I rapporten har revisionen granskat regeringens och Finansinspektionens agerande under perioden 2006-2013. I rapporten påpekar Riksrevisionen att Finansinspektionen bör utveckla strategier för en utökad tillsyn för pensionsbolag och banker när den löpande tillsynen inte räcker. Revisionens granskning visar vidare att en del skyddsregler för pensionssparare inte fungerade som avsett under finanskrisen. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen förbättrar sina analyser inför framtida beslut om finansiell reglering. Regeringen kommenterar i sin skrivelse att Finansinspektionen sedan finanskrisen fått ökade befogenheter och ökade resurser. Dessutom har regleringen inom området skärpts. Finansutskottet konstaterar att regeringen tycker att de insatser som regeringen och Finansinspektionen hittills har gjort och planerar att göra på området är tillräckliga. Utskottet noterar också att både regeringen och Finansinspektionen säger sig ha dragit stor lärdom av vad som hände på området under finanskrisen. Det är till stor nytta för det framtida arbetet. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-01-31 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:FiU16 (pdf, 283 kB)

Betänkande 2016/17:FiU15

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om granskningen av årsredovisning för staten 2015. Riksdagen välkomnar att regeringen avser att förtydliga redovisningen och transparensen i årsredovisningen för staten. Riksdagen anser att det finns fördelar med en samlad behandling av ärenden med som har en anknytning till de budgetpolitiska målen och ramverket för finanspolitiken. I det sammanhanget påpekar riksdagen också att det viktigt att Riksrevisionen tydligt fokuserar på sin uppgift som revisionsmyndighet. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-02 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:FiU15 (pdf, 326 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-02-02 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisningen för staten 2015 (FiU15) Justering Skrivelse

2017-02-02 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-01-31 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare (FiU16) Justering Skrivelse 2016/17:40 Föredragande:

2017-01-31 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:24

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 24 Datum 2017-01-31 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Fråga om medverkan vid riksdagens Öppna hus lördagen den 25 mars kl. 12 -16. Ingen av ledamöterna hade möjlighet att delta. Fråga om medverkan

2017-01-31

Finansutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 20 DATUM 2017-01-26 TID 10.30–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagens EU-representant Livia Spada fick närvara under sammanträdet. Denna

2017-01-26