Dokument & lagar (9 996 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:44 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:44 Datum och tid : 2017-05-18 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24) Justering Föredragande PE 4. Övrigt 5. Nästa

2017-05-18 10:30:00

Betänkande 2016/17:FiU24

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-18 Debatt: 2017-05-31 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:FiU24 (pdf, 602 kB)

Betänkande 2017/18:FiU12


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-21

Utskottsmöte 2016/17:43 Tisdag 2017-05-16 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:43 Datum och tid : 2017-05-16 09:00 Plats : Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2017 Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande Finansminister

2017-05-16 09:00:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:43

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 43 Datum 2017-05-16 Tid Kl. 09.00-10.46 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport , Svensk finanspolitik 2017 Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande presenterade rapporten. Finansminister

2017-05-16

Redogörelse 2016/17:RR4

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2016. Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten

Sista motionsdag: 2017-06-01

Betänkande 2017/18:FiU36


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28 Debatt: 2017-06-21 Beslut: 2017-06-21

Betänkande 2017/18:FiU9


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28

Betänkande 2017/18:FiU8


Beredning: 2017-09-14 Justering: 2017-09-28

Betänkande 2017/18:FiU7


Betänkande 2017/18:FiU6


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-10-19

Utskottsmöte 2016/17:42 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:42 Datum och tid : 2017-05-09 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24) Beredning Föredragande: PE 4. Ändrad fördelning

2017-05-09 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:42

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 42 Datum 2017-05-09 Tid Kl. 11.00 -11.03 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Anmälningar - Kansliet påminner om veterandagen den 10 maj kl. 14.30 -15.30 i Finansutskottets sessionssal. - Utskottet beslöt kalla Katarina Areskoug Mascarenhas, chef

2017-05-09

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU36 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-19

Skrivelse 2016/17:102 (pdf, 1037 kB)

Omröstning 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Votering: betänkande 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, förslagspunkt 2 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 72 0 0 12 SD 41 0 0 6 MP 20 1 0 4 C 19 0 0 3 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 284 19 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Omröstning 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Votering: betänkande 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling, förslagspunkt 1 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Datum: 2017-05-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 73 0 11 SD 42 0 0 5 MP 21 0 0 4 C 0 19 0 3 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 0 2 Totalt 197 108 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:242

Riksdagsskrivelse 2016/17:242 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:242 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:242 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:237

Riksdagsskrivelse 2016/17:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 maj 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-05-03

Riksdagsskrivelse 2016/17:237 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:237 (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. F rihet måste försvaras – l iberala


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 649 kB) Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 741 kB)

Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Innehåll Inledning 1 Sverige behöver en ny reformagenda 2 Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20

Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 502 kB) Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 561 kB)