Dokument & lagar (9 943 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-03-30 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31) Fråga

2017-03-30 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med Skatteutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdag 30 mars kl. 10.30 Bilagor 1. Vitbok om EU:s framtid.

2017-03-28 12:20:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten Information (gemensamt med Utrikesutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor

2017-03-28 11:00:00

Betänkande 2016/17:FiU39

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-30 Beslut: 2017-03-30

Betänkande 2016/17:FiU39 (pdf, 210 kB)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-03-23 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39) Justering Skr. 2016/17:65 Föredragande:

2017-03-23 10:30:00

Omröstning 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor, förslagspunkt 8 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 78 0 0 6 SD 0 44 0 3 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 270 45 0 34 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor, förslagspunkt 6 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 77 0 7 SD 44 0 0 3 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 0 0 21 0 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 217 77 21 34 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor, förslagspunkt 5 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 78 0 0 6 SD 44 0 0 3 MP 22 0 0 3 C 0 0 19 3 V 0 21 0 0 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 276 21 19 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor, förslagspunkt 3 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 78 0 0 6 SD 0 44 0 3 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 16 0 0 3 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 269 45 0 35 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Votering: betänkande 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering, förslagspunkt 2 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 78 0 6 SD 0 0 44 3 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 17 0 0 2 KD 12 0 0 4 - 0 0 1 1 Totalt 191 78 45 35 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:187

Riksdagsskrivelse 2016/17:187 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:187 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:187 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:186

Riksdagsskrivelse 2016/17:186 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:186 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:186 (pdf, 52 kB)

Skrivelse 2016/17:138

Regeringens skrivelse 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i Skr. budgetpropositionen för 2017 2016/17:138 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-04-06

Skrivelse 2016/17:138 (pdf, 896 kB)

Proposition 2016/17:163

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Regeringens proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Prop. 2016/17:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:163 (pdf, 983 kB)

Betänkande 2016/17:FiU22

Regeringen borde regelbundet lämna en skrivelse till riksdagen som handlar om Internationella valutafondens (IMF) arbete med frågor som rör finansiell och monetär stabilitet. Skrivelsen bör också beröra andra internationella finansiella institutioners arbete med dessa frågor. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Redan i dag lämnar regeringen en skrivelse om IMF, Världsbanksgruppen och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna till riksdagen. Innehållet i den skrivelsen är dock under omgörning och därför anser riksdagen att en ny skrivelse behövs som specifikt behandlar finansiell och monetär stabilitet.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2017-03-16 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:FiU22 (pdf, 561 kB) Webb-tv debatt om förslag: Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Betänkande 2016/17:FiU17

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras. Då kan medborgarna få effektivare och bättre service. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2017-03-16 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:FiU17 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-03-16 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22) Justering Motioner Föredragande: CH 4. Riksrevisionens

2017-03-16 10:30:00

Omröstning 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 6 Statlig förvaltning och statistikfrågor Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 2 15 M 0 73 0 11 SD 41 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 209 73 18 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

Votering: betänkande 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 4 Statlig förvaltning och statistikfrågor Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 1 15 M 73 0 0 11 SD 41 0 0 6 MP 21 0 1 3 C 17 0 0 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 265 18 17 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:183

Riksdagsskrivelse 2016/17:183 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU19 Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:183 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:183 (pdf, 54 kB)