Dokument & lagar (12 273 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14) Justering Proposition 2016/17:108 och motioner Föredragande: AB 3.

2017-04-20 10:00:00

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 15 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 176 120 0 53 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 14 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 205 92 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 1 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 3 71 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 180 117 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 62 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 54 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 57 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 48 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 2 Totalt 238 39 18 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 52 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 153 144 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 51 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 153 144 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 49 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 48 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 38 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 4 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 1 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 12 1 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 221 76 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 31 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 245 13 39 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 30 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 17 0 0 4 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 256 39 0 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 27 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 0 74 10 SD 0 0 39 8 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 14 0 0 5 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 164 18 113 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 26 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (M, SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 183 113 0 53 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 24 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 138 120 39 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:224

Riksdagsskrivelse 2016/17:224 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:224 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:224 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:223

Riksdagsskrivelse 2016/17:223 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:223 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:223 (pdf, 53 kB)

Utlåtande 2016/17:JuU30

Utlåtandet läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Utlåtande 2016/17:JuU30 (pdf, 232 kB)

Betänkande 2016/17:JuU24

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:JuU24 (pdf, 579 kB)