Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (12 221 träffar)

Betänkande 2016/17:JuU19

Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om arbetet mot radikalisering i kriminalvården. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 17
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-30 Beslut: 2017-03-30

Betänkande 2016/17:JuU19 (pdf, 522 kB)

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 27-28 mars 2017 2. Justering av protokoll 3. Kriminalvårdsfrågor (JuU19) Justering Motioner Föredragande: MK 4.

2017-03-23 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2016/17:188

Riksdagsskrivelse 2016/17:188 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU22 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:188 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:188 (pdf, 54 kB)

Proposition 2016/17:139

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Regeringens proposition 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete Prop. med andra stater 2016/17:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU27
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:139 (pdf, 2298 kB)

Proposition 2016/17:131

Regeringens proposition 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögen- Prop. hetsbrott 2016/17:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Bedrägerier med


Utskottsberedning: 2016/17:JuU13
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:131 (pdf, 1083 kB)

Skrivelse 2016/17:126

Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt Skr. brottsförebyggande program 2016/17:126 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan


Utskottsberedning: 2016/17:JuU15 Sista motionsdag: 2017-04-05

Skrivelse 2016/17:126 (pdf, 3064 kB)

Skrivelse 2016/17:118

Regeringens skrivelse 2016/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av Skr. tillfälliga gränskontroller vid inre gräns 2016/17:118 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2017 Margot Wallström Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:JuU25 Sista motionsdag: 2017-04-03

Skrivelse 2016/17:118 (pdf, 2206 kB)

Betänkande 2016/17:JuU22

Regeringen vill införa en ny lag som ska underlätta vid de kontroller som Olaf, europeiska byrån för bedrägeribekämpning, genomför i Sverige. Olaf är det EU-organ som arbetar för att avslöja och stoppa bedrägerier med EU-pengar.

Lagen innebär att de svenska myndigheter som deltar i Olafs kontroller ska ges utökade befogenheter. Bland annat ska de få de undersökningsbefogenheter som behövs vid Olafs platskontroller, och kunna begära handräckning av Kronofogdemyndigheten.

Syftet med lagen är att bättra svara upp till de krav som EU:s medlemsländer har på sig om att ge Olaf det stöd som behövs i arbetet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-03-16 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:JuU22 (pdf, 709 kB)

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (JuU22) Justering Proposition 2016/17:56 Föredragande:

2017-03-16 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 19 DATUM 2017-03-16 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18. § 2 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

2017-03-16

Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffskalornas minimistraff och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:JuU14

Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Motivering I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2016/17:JuU14

Motion 2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-23 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor (JuU18) Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Beredning Motioner Föredragande:

2017-02-23 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 18 DATUM 2017-02-23 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet. § 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-02-23

Riksdagsskrivelse 2016/17:151

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU10 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 februari 2017 Tobias Billström Claes Mårtensson

2017-02-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:151 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), KOM(2016) 731 Överläggning Underlag skickas ut under

2017-02-21 11:00:00

Justitieutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 17 DATUM 2017-02-21 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet. § 2 Förslag till förordning om

2017-02-21

Betänkande 2016/17:JuU9

För att polisen ska få större möjlighet att ägna sig åt sin kärnverksamhet får Kriminalvården nu rätt att transportera frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Förändringen innebär också att polisen får rätt att överlämna transporter av frihetsberövade till Kriminalvården. Dessutom ska myndigheter som får begära hjälp med att flytta en frihetsberövad person i vissa fall vända sig direkt till Kriminalvården, i stället för till polisen. Reglerna om när en begäran om hjälp med transport får göras blir också tydligare. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-02 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:JuU9 (pdf, 2792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transporter av frihetsberövade

Betänkande 2016/17:JuU10

Bestämmelserna om misstänkta personers rätt att ta del av utredningsmaterial ska bli tydligare. Det innebär bland annat att det klargörs att den misstänktes rätt att ta del av omständigheter som har betydelse för åtalet är ovillkorlig. Det blir också tydligare i vilka fall den misstänkte har rätt att få en kopia av utredningsmaterialet. Insynsrätten kan begränsas i vissa fall, till exempel om det finns risk att sekretessbelagda uppgifter lämnas vidare. Lagändringarna innebär bland annat också att förundersökningarna ska dokumenteras bättre genom att förhör oftare ska spelas in med både ljud och bild. Syftet med regeringens förslag är att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:JuU10 (pdf, 2472 kB)

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-02-16 10:30 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10) Justering Proposition 2016/17:68 Föredragande: MK 3. Förslag

2017-02-16 10:30:00