Dokument & lagar (8 673 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:30 av den 16 maj 2017 2. Kulturarvsfrågor (KrU9) Justering Skrivningsförslag Reservationerna nr

2017-05-18 10:00:00

Omröstning 2016/17:KrU6 Spel- och folkbildningsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:KrU6 Spel- och folkbildningsfrågor, förslagspunkt 4 Spel- och folkbildningsfrågor Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 70 0 0 13 SD 0 38 0 9 MP 19 0 0 6 C 19 0 0 3 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 2 0 1 Totalt 254 40 0 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Omröstning 2016/17:KrU6 Spel- och folkbildningsfrågor

Votering: betänkande 2016/17:KrU6 Spel- och folkbildningsfrågor, förslagspunkt 3 Spel- och folkbildningsfrågor Datum: 2017-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 70 0 0 13 SD 0 38 0 9 MP 19 0 0 6 C 0 19 0 3 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 2 0 1 Totalt 217 77 0 55 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-18

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:29 av den 9 maj 2017 2. Överläggning i EU-frågor Inför ministerrådsmöte (kulturfrågor) Kultur- och

2017-05-16 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 30 DATUM Tisdagen den 16 maj 2017 TID Kl. 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:29 av den 9 maj 2017. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet

2017-05-16

Betänkande 2016/17:KrU10

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 13
Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-18 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:KrU10 (pdf, 578 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konstarter och kulturskaparnas villkor

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-05-09 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:28 av den 4 maj 2017 2. Överläggning och information i EU-frågor (kl. 11.00) Inför ministerrådsmöte

2017-05-09 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16 / 1 7 : 29 DATUM Tisdagen den 9 maj 2017 TID Kl. 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:28 av den 4 maj 2017. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet

2017-05-09

Utlåtande 2016/17:KrU11

Kulturutskottet har granskat Europeiska kommissionens meddelande som handlar om förslag på en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser.

Talmannen bestämde tillsammans med riksdagens gruppledare att riksdagen skulle titta närmare på EU-kommissionens meddelande. Kulturutskottet fick då huvudansvaret att undersöka om förslagen i meddelandet är rimliga utifrån vad som ska bestämmas på EU-nivå och vad som istället ska bestämmas av medlemsländerna själva.

I meddelandet föreslår kommissionen flera åtgärder för att göra framsteg i arbetet med en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser. Det handlar bland annat om att stödja kultur som en motor för hållbar social och ekonomisk utveckling, främja kultur och interkulturell dialog för fredliga förbindelser mellan folkgrupper och förstärka samarbetet om kulturarv.

Enligt kommissionen kan dessa åtgärder i förlängningen bidra till att göra Europeiska unionen till en starkare global aktör, en bättre internationell partner och en starkare drivkraft för hållbar utveckling, fred och ömsesidig förståelse.

Utskottet understryker betydelsen av internationella kulturella förbindelser. Erfarenhetsutbyte, interkulturell dialog via samarbetsprojekt och kontakter mellan människor kan bidra till att hantera viktiga globala utmaningar, till exempel att förebygga och lösa konflikter, motverka extremism och främja integration. Utskottet understryker dock att EU när det gäller kulturpolitiken enbart har befogenhet att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder. Utskottet konstaterar att frågan om internationella kulturella förbindelser kommer att tas upp på ministerrådsmötet för utbildning, ungdomar, kultur och idrott i maj 2017.

Riksdagen lade meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Utlåtande 2016/17:KrU11 (pdf, 245 kB)

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-05-04 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:27 av den 27 april 2017 2. Konstarter och kulturskapares villkor (KrU10) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-05-04 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 28 DATUM Torsdagen den 4 maj 2017 TID Kl. 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:27 av den 27 april 2017. § 2 Konstarter och kulturskapares villkor

2017-05-04

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-04-27 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:26 av den 20 april 2017 2. Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-04-27 09:30:00

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU2y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 och eventuella

2017-04-27

Yttrande 2016/17:KrU2y (pdf, 121 kB)

Kulturutskottets protokoll 2016/17:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 27 DATUM Torsdagen den 27 april 2017 TID Kl. 09.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:26 av den 20 april 2017. § 2 Spel- och folkbildningsfrågor

2017-04-27

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017 2. Information från Sveriges Hembygdsförbund Generalsekreterare Jan Nordwall

2017-04-20 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 26 DATUM Torsdagen den 20 april 2017 TID Kl. 09.30–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017. § 2 Information från Sveriges Hembygdsförbund Andre

2017-04-20

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-04-06 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:24 av den 28 mars 2017 2. Information från Svenska institutet Generaldirektör Annika Rembe m.fl.

2017-04-06 09:30:00

Omröstning 2016/17:KrU7 Marknäten och public service

Votering: betänkande 2016/17:KrU7 Marknäten och public service, förslagspunkt 3 Marknäten och public service Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 241 36 1 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:KrU7 Marknäten och public service

Votering: betänkande 2016/17:KrU7 Marknäten och public service, förslagspunkt 2 Marknäten och public service Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 241 36 1 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Kulturutskottets protokoll 2016/17:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 25 DATUM Torsdagen den 6 april 2017 TID Kl. 9.30–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:24 av den 28 mars 2017. § 2 Information från S venska institutet Generaldirektör

2017-04-06