Dokument & lagar (8 614 träffar)

Betänkande 2016/17:KrU5

Bifall till motionerna 2016XZBW17XZAW2885 yrkande 6 samt 2016XZBW17XZAW2886 yrkandena 3 och 5 under punkt 8. I övrigt avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:KrU5 (pdf, 322 kB)

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:17 av den 2 februari 2017 2. Kultur för alla (KrU5) Justering Skrivningsförslag Ett särskilt yttrande delas

2017-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-02-02 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:16 av den 24 januari 2017 2. Information om EU-frågor Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel,

2017-02-02 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 17 DATUM Torsdagen den 2 februari 2017 TID Kl. 9.30–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:16 av den 24 januari 2017. § 2 Information om EU-frågor Utbildningsråd

2017-02-02

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 4 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 71 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 13 1 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 195 109 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 71 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 19 0 0 2 L 0 17 0 2 KD 13 0 1 2 - 0 0 0 1 Totalt 195 108 1 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Omröstning 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Votering: betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel, förslagspunkt 1 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Datum: 2017-02-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 17 0 0 2 KD 0 14 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 290 14 0 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:140

Riksdagsskrivelse 2016/17:140 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 februari 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-02-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:140 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:140 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2016/17:KrU3

Barn mellan 11 och 14 år ska kunna se på bio med 15-årsgräns i sällskap av en vuxen. Det innebär att vårdnadshavare i högre grad får ansvara för vilka biofilmer barnet får se.

Dessutom slopas avgiften för förhandsgranskning av filmer. De filmer som ska visas för barn under 15 år måste förhandsgranskas, men av kostnadsskäl granskar filmdistributörer färre filmer i dag. Det innebär att tillgången till barnfilmer minskar.

Syftet med förändringarna är att öka barns möjligheter att få tillgång till information.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2017.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2017-01-24 Debatt: 2017-02-01 Beslut: 2017-02-01

Betänkande 2016/17:KrU3 (pdf, 449 kB) Webb-tv debatt om förslag: En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:15 av den 12 januari 2017 2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-01-24 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 16 DATUM Tisdagen den 24 januari 2017 TID Kl. 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:15 av den 12 januari 2017. § 2 En avgiftsfri filmgranskning

2017-01-24

Betänkande 2016/17:KrU12


Beredning: 2017-05-16 Justering: 2017-06-01 Debatt: 2017-06-08 Beslut: 2017-06-08

Utlåtande 2016/17:KrU11


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Betänkande 2016/17:KrU10


Beredning: 2017-03-30 Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-05-18 Beslut: 2017-05-18

Skrivelse 2016/17:74

Regeringens skrivelse 2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och Skr. marknäten 2016/17:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: Kulturutskottet Sista motionsdag: 2017-02-01

Skrivelse 2016/17:74 (pdf, 1525 kB)

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-12 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:14 av den 13 december 2016 2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3) Fortsatt beredning Föredragningspromemoria Föredragande:

2017-01-12 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2016/17:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 15 DATUM Torsdagen den 12 januari 2017 TID Kl. 9.30–9.35 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:14 av den 13 december 2016. § 2 En avgiftsfri filmgranskning

2017-01-12

Betänkande 2016/17:KrU9


Beredning: 2017-04-27 Justering: 2017-05-18 Debatt: 2017-05-30 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:KrU8


Justering: 2017-03-14 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:KrU7


Beredning: 2017-02-28 Justering: 2017-03-28 Debatt: 2017-04-05 Beslut: 2017-04-05