Dokument & lagar (14 368 träffar)

Redogörelse 2017/18:SN1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2017 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2018 Ove Nilsson Ordförande Cecilia Bohlin Sekreterare 1 2017/18:SN1 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Sista motionsdag: 2018-03-07

Redogörelse 2017/18:SN1 (pdf, 27 kB)

KU-anmälning 2017/18:35 (1222-2017/18) av ANDERS ÅKESSON (C)

ANDERS ÅKESSON Riksdagsledamot (C) 2018-02-16 Dnr 1222-2017/18 Anmälan mot statsrådet Karolina Skog gällande hennes agerande och uttalanden om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg Statsrådet Karolina Skog har uttalat sig om att statligt ägda Swedavia och myndigheten

2018-02-16

KU-anmälning 2017/18:35 (1222-2017/18) av ANDERS ÅKESSON (C) (pdf, 49 kB)

Redogörelse 2017/18:RS6

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS6 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning

2018-02-16

Redogörelse 2017/18:RS6 (pdf, 100 kB)

Redogörelse 2017/18:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2017 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Godkänd av nämnden den 17 januari 2018 Johan Hirschfeldt Ordförande Sven Johannisson Sekreterare 1 2017/18:RAR1

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RAR1 (pdf, 149 kB)

Betänkande 2017/18:KU49


Beredning: 2018-06-07 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:KU48


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU46


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU45


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU44


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:KU43


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-14 Beslut: 2018-06-14

Betänkande 2017/18:KU42


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:KU41


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-17 Debatt: 2018-05-24 Beslut: 2018-05-24

Betänkande 2017/18:KU40


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-18 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:KU39


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-22 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:KU30


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-15 Debatt: 2018-05-22 Beslut: 2018-05-23

Betänkande 2017/18:KU26


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-19 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:KU25


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU24


Beredning: 2018-03-22 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU23


Beredning: 2018-03-20 Justering: 2018-04-10 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18

Betänkande 2017/18:KU22


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-24 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30