Dokument & lagar (13 631 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Allmänna helgdagar (KU19) Justering Motioner Föredragande: LW 5.

2017-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6) Information Professor Hans-Gunnar Axberger Skr. 2016/17:29 och motioner

2017-02-23 09:00:00

Redogörelse 2016/17:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Till riksdagen Härmed överlämnas nämndens redogörelse för 2016 till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2017 Annika Sandström Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2016 Enligt 13 § lagen (2012:880)

Sista motionsdag: 2017-03-09

Redogörelse 2016/17:VPN1 (docx, 112 kB)

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (KU4y)

2017-02-21 11:00:00

Yttrande 2016/17:KU4y

Konstitutionsutskottet s yttrande 2016/17 : KU4y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildnings utskottet Utbildnings utskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets

2017-02-21

Yttrande 2016/17:KU4y (pdf, 138 kB)

utskottsdokument 2016/17:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 22 DATUM 2017-02-21 TID 11.19–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:20. § 2 Granskningsärende 27

2017-02-21

Redogörelse 2016/17:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 § lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet

Sista motionsdag: 2017-03-08

Redogörelse 2016/17:ÖN1 (docx, 79 kB)

Redogörelse 2016/17:RS4

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen överlämnar denna redogörelse till riksdagen. Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning

Sista motionsdag: 2017-03-10

Redogörelse 2016/17:RS4 (docx, 79 kB)

Redogörelse 2016/17:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens ansvarsnämnd lämnar härmed, enligt 4 § andra stycket lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter,

Sista motionsdag: 2017-03-10

Redogörelse 2016/17:RAN1 (docx, 70 kB)

Redogörelse 2016/17:PN1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2016 Till riksdagen Enligt 13 § lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden ska nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. Partibidragsnämnden

Sista motionsdag: 2017-03-09

Redogörelse 2016/17:PN1 (docx, 72 kB)

Redogörelse 2016/17:RS1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2016 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15 februari 2017 fastställt Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Urban Ahlin (S) talman (ordförande) Håkan Bergman (S) Tomas

Sista motionsdag: 2017-03-09

Redogörelse 2016/17:RS1 (docx, 528 kB)

Redogörelse 2016/17:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2016/17:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2016 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd lämnar härmed följande redogörelse till riksdagen. Godkänd av nämnden den 26 januari 2017. Johan Hirschfeldt Ordförande Sven Johannisson Sekreterare 1. Inledning Riksdagens

Sista motionsdag: 2017-03-08

Redogörelse 2016/17:RAR1 (docx, 88 kB)

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-02-16 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen 3. Övriga frågor Bilagor 2. Se särskild föredragningslista

2017-02-16 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 27 DATUM 2017-02-16 TID 9.00–9.22 10.43–10.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse

2017-02-16

utskottsdokument 2016/17:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 21 DATUM 2017-02-16 TID 09.23–10.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskningsärende 26 – Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket Utskottet

2017-02-16

Betänkande 2016/17:KU30


Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20

Betänkande 2016/17:KU28


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:KU27


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17

Betänkande 2016/17:KU25


Beredning: 2017-05-09 Justering: 2017-06-01 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:KU24


Beredning: 2017-05-09 Justering: 2017-06-08 Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20