Dokument & lagar (9 129 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-05-02 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Sveriges konsumenter Uppvaktning med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige 2. Ändring i lagen om

2017-05-02 11:00:00

Yttrande 2016/17:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandling av riksdagens

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU5y (pdf, 256 kB)

Yttrande 2016/17:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU4y (pdf, 218 kB)

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (MJU4y) Justering Skrivelse 2016/17:115 och 1 motion Föredragande:

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21) Beredning Prop.

2017-04-20 10:00:00

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 7 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 11 SD 38 0 0 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 175 28 90 56 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 0 73 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 0 18 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 160 18 119 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 2 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 212 57 28 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 13 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 73 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 224 73 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 32 DATUM 2017-04-20 TID 10.00 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:30 och 31. § 2 Ändring i lagen om kontroll av

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:222

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:222 (pdf, 52 kB)

Betänkande 2016/17:MJU14

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 23
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-27 Beslut: 2017-05-03

Betänkande 2016/17:MJU14 (pdf, 597 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Betänkande 2016/17:MJU15

Riksdagen sa nej till motionsförslag om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om pantsystem, matsvinn och producentansvar. Riksdagen sa nej främst för att arbete redan pågår i dessa frågor.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 20
Justering: 2017-04-04 Debatt: 2017-04-19 Beslut: 2017-04-20

Betänkande 2016/17:MJU15 (pdf, 626 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-06 09:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen

2017-04-06 09:00:00

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 5 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 264 13 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 4 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 24 M 69 0 0 15 SD 0 36 0 11 MP 20 0 0 5 C 0 0 15 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 224 37 15 73 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 3 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 0 69 0 15 SD 0 0 36 11 MP 20 0 0 5 C 0 15 0 7 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 157 84 37 71 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06

Omröstning 2016/17:MJU12 Djurskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU12 Djurskydd, förslagspunkt 11 Djurskydd Datum: 2017-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (V, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91 0 0 22 M 69 0 0 15 SD 35 0 0 12 MP 20 0 0 5 C 15 0 0 7 V 1 17 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 247 30 0 72 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-06