Dokument & lagar (9 103 träffar)

Betänkande 2016/17:MJU18

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:MJU18 (pdf, 306 kB)

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Djurskydd (MJU12) Justering Motioner Föredragande: NL 3. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

2017-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-21 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för

2017-03-21 11:00:00

Proposition 2016/17:155

Regeringens proposition 2016/17:155 Ändring i lagen om kontroll av skyddade Prop. beteckningar på jordbruksprodukter och 2016/17:155 livsmedel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:MJU21
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:155 (pdf, 220 kB)

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-16 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Agrifood Information med anledning av rapporten Fiske i fjärran vatten

2017-03-16 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-03-16 TID 10.00 – 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny suppleant i utskottet Ordföranden hälsade Cassandra Sundin (SD) välkommen som suppleant i utskottet. § 2 Information

2017-03-16

Omröstning 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark

Votering: betänkande 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark, förslagspunkt 2 Utvidgning av Tivedens nationalpark Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 0 40 0 7 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 258 41 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 7 Naturvård och områdesskydd Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 73 0 11 SD 40 0 0 7 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 14 2 - 1 0 0 1 Totalt 212 73 14 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 6 Naturvård och områdesskydd Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 21 1 0 3 C 0 17 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 280 18 0 51 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 5 Naturvård och områdesskydd Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 4 94 0 15 M 73 0 0 11 SD 40 0 0 7 MP 1 21 0 3 C 17 0 0 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 166 133 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

Votering: betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd, förslagspunkt 3 Naturvård och områdesskydd Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 73 11 SD 0 0 40 7 MP 22 0 0 3 C 0 0 17 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 1 Totalt 150 18 131 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald, förslagspunkt 8 Biologisk mångfald Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 1 72 0 11 SD 40 0 0 7 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 227 72 0 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald, förslagspunkt 6 Biologisk mångfald Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 1 15 M 0 0 73 11 SD 0 0 40 7 MP 22 0 0 3 C 0 0 17 5 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 1 Totalt 149 18 132 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald, förslagspunkt 5 Biologisk mångfald Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 0 73 11 SD 0 40 0 7 MP 22 0 0 3 C 0 17 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 1 0 1 Totalt 168 58 73 50 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald, förslagspunkt 2 Biologisk mångfald Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 73 0 11 SD 0 0 41 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 1 Totalt 171 87 42 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Omröstning 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

Votering: betänkande 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald, förslagspunkt 1 Biologisk mångfald Datum: 2017-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 73 0 0 11 SD 0 41 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 0 17 5 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 227 42 31 49 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:182

Riksdagsskrivelse 2016/17:182 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU17 Utvidgning av Björnlandets nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:182 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:182 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:181

Riksdagsskrivelse 2016/17:181 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:181 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:181 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:180

Riksdagsskrivelse 2016/17:180 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-15

Riksdagsskrivelse 2016/17:180 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:180 (pdf, 54 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Skogspolitik (MJU13) Beredning Motioner Föredragande: AT 3. Kl. 11.15 Information Miljöminister Karolina

2017-03-14 11:00:00