Dokument & lagar (11 665 träffar)

Betänkande 2017/18:NU10


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:NU4

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 13
Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-23 Beslut: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:NU4 (pdf, 682 kB)

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-11-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om förslaget om åtgärder mot geoblockering. 3.

2017-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-11-09 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare Carina Larusson, ledamot Richard Granberg och verksamhetsledare

2017-11-09 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017–11–09 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Information från Winnet Sverige Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare

2017-11-09

Betänkande 2017/18:NU9


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-11-07 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet (GAC) den 15 november. 3.

2017-11-07 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017–11–07 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Information från regeringen Statsrådet Sven-Erik Bucht och politisk sakkunniga Annika

2017-11-07

Yttrande 2017/18:NU2y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU2y Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge näringsutskottet till­fälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:210 Ekonomiskt part­nerskaps­avtal mellan Europeiska unionen

2017-10-30

Yttrande 2017/18:NU2y (pdf, 150 kB)

Yttrande 2017/18:NU1y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-10-27

Yttrande 2017/18:NU1y (pdf, 160 kB)

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-26 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar a) information om aktuella handelspolitiska

2017-10-26 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017–10–26 TID 10.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet,

2017-10-26

Omröstning 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Votering: betänkande 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen, förslagspunkt 3 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen Datum: 2017-10-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 69 0 13 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 0 16 5 L 16 0 0 3 KD 3 10 0 3 - 1 0 1 2 Totalt 194 79 17 59 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-10-25

Omröstning 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Votering: betänkande 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen, förslagspunkt 2 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen Datum: 2017-10-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 70 0 13 SD 0 0 38 8 MP 20 1 0 4 C 0 17 0 5 V 16 0 0 5 L 0 16 0 3 KD 0 13 0 3 - 0 0 2 2 Totalt 133 117 40 59 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-10-25

Omröstning 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Votering: betänkande 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen, förslagspunkt 1 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen Datum: 2017-10-25 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 70 0 0 13 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 16 0 0 3 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 2 Totalt 251 39 0 59 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:23

Riksdagsskrivelse 2017/18:23 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU7 Biogas i naturgasnätet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:23 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:23 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:22

Riksdagsskrivelse 2017/18:22 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU6 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:22 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:22 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:21

Riksdagsskrivelse 2017/18:21 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU5 Ändringar i konkurrenslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 oktober 2017 Esabelle Dingizian Claes Mårtensson

2017-10-25

Riksdagsskrivelse 2017/18:21 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:21 (pdf, 53 kB)

Utlåtande 2017/18:NU8

EU ska vara en stark röst för en fri och rättvis handel i världen. Det kan bland annat leda till ökat välstånd och främja en hållbar utveckling. Det framhåller riksdagen i sin granskning av ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen som handlar om globalisering. Syftet med underlaget är att starta upp diskussioner i EU:s medlemsländer om hur de vill att EU ska utvecklas i framtiden.

Riksdagen håller med om att vissa utmaningar som berör alla medlemsländer borde hanteras på EU-nivå. Det kan till exempel vara klimatförändringar och ekonomisk tillväxt. Samtidigt påpekar riksdagen att samarbetet inom EU måste utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Riksdagen vill också betona att insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram är viktiga. Det är program som finns för att stärka tillväxt och skapa jobb, de finansieras genom EU:s gemensamma budget. När Storbritannien går ur EU kommer intäkterna att minska och i och med det anser utskottet att även EU-budgeten måste minskas.

Riksdagen lade granskningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 6
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Utlåtande 2017/18:NU8 (pdf, 1152 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

Betänkande 2017/18:NU5

I dag är det Patent- och marknadsdomstolen som är första instans att fatta beslut i frågor om företagskoncentrationer. Nu ska det i stället vara Konkurrensverket som tar besluten. På så vis kan domstolarna fokusera på enbart dömande uppgifter. Konkurrensverkets beslut ska kunna överklagas till domstolen. Regeringen vill också upphäva lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Syftet är att Sveriges konkurrensregler ska likställas med EU:s.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:NU5 (pdf, 1455 kB)