Dokument & lagar (11 357 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Kansliråd Eva Ljungbert, ämnesråd Fredrik Nordenfelt och t.f. enhetschef Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet,

2017-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2017-05-18 10:00:00

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige


Utskottsberedning: NU

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Niklas Johansson, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2017-05-16 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 31 DATUM 2017–05–16 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:30. § 2 Information från regeringen Statssekreterare Niklas Johansson,

2017-05-16

Betänkande 2016/17:NU25


Beredning: 2017-05-30 Justering: 2017-06-08 Debatt: 2017-06-15 Beslut: 2017-06-15

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-05-11 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om direktiv om upphovsrätt

2017-05-11 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 30 DATUM 2017–05–11 TID 10.00–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare

2017-05-11

Proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Prop. Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:NU25
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-26

Proposition 2016/17:187 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens Skr. bolagsinnehav 2016/17:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat regeringens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:184 (pdf, 1017 kB)

Betänkande 2017/18:NU6


Beredning: 2017-10-05 Justering: 2017-10-19

Betänkande 2017/18:NU5


Beredning: 2017-10-05 Justering: 2017-10-19

Omröstning 2016/17:NU17 Mineralpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU17 Mineralpolitik, förslagspunkt 5 Mineralpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 73 0 0 11 SD 42 0 0 5 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 285 18 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU17 Mineralpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU17 Mineralpolitik, förslagspunkt 4 Mineralpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 1 12 M 74 0 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 268 18 19 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU17 Mineralpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU17 Mineralpolitik, förslagspunkt 3 Mineralpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 0 0 43 4 MP 20 0 0 5 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 172 74 58 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU17 Mineralpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU17 Mineralpolitik, förslagspunkt 2 Mineralpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 0 0 43 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 1 0 17 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 0 0 1 1 Totalt 156 74 75 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU17 Mineralpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU17 Mineralpolitik, förslagspunkt 1 Mineralpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 184 121 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 8 Regional tillväxtpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 1 0 0 1 Totalt 199 74 32 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 5 Regional tillväxtpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 269 18 18 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10

Omröstning 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik

Votering: betänkande 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik, förslagspunkt 10 Regional tillväxtpolitik Datum: 2017-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 43 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 287 18 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-05-10