Dokument & lagar (11 275 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-21 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om ägarstyrning m.m. av statligt

2017-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-02-16 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9) Justering Prop.

2017-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:18 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Verkställande direktör Björn O. Nilsson och forsknings- och utbildningspolitisk

2017-02-14 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 8 DATUM 2017–02–14 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. § 2 Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

2017-02-14

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör skapa förutsättningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU11

Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 81 kB)

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid : 2017-02-02 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Avdelningschef Robert Boije, enhetschef Fredrik Bystedt, projektledare Charlotta von Porat och

2017-02-02 10:00:00

Yttrande 2016/17:NU4y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU4y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 15 december 2016 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europa ( KOM(2016) 705 ) . Näringsutskottet

2017-02-02

Yttrande 2016/17:NU4y (pdf, 135 kB)

Näringsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 7 DATUM 2017–02–02 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:16. § 2 Information från Riksrevisionen Avdelningschef

2017-02-02

Betänkande 2016/17:NU22


Justering: 2017-02-23 Debatt: 2017-03-01 Beslut: 2017-03-01

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid : 2017-01-26 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information om a) direktivförslaget

2017-01-26 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 6 DATUM 2017–01–26 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:15. § 2 Information från regeringen Statssekreterare

2017-01-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:135

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-25

Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:135 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2016/17:15 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:15 Datum och tid : 2017-01-24 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag

2017-01-24 11:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 5 DATUM 2017–01–24 TID 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:14. § 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med

2017-01-24

Skrivelse 2016/17:79

Regeringens skrivelse 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till Skr. innovation och företagande 2016/17:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2016/17:NU11 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-02-08

Skrivelse 2016/17:79 (pdf, 1711 kB)

Yttrande 2016/17:NU3y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU3y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att, under förutsättning att dokumentet hänvisades till utrikesutskottet för granskning, ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens

2017-01-23

Yttrande 2016/17:NU3y (pdf, 154 kB)

Betänkande 2016/17:NU25


Beredning: 2017-05-18 Justering: 2017-06-08 Debatt: 2017-06-15 Beslut: 2017-06-15

Betänkande 2016/17:NU8

Elkunder med så kallade anvisade elavtal ska få sin el levererad på skäliga villkor. Elleverantörer ska framöver dessutom vara tvungna att tydligt informera de kunder som har ett så kallat anvisat elavtal om vad det innebär. Varje kvartal ska också leverantören informera om vilka andra elavtal kunden skulle kunna välja.

Om en kund inte själv väljer ett elavtal anvisas hon eller han ett avtal hos en elleverantör av det bolag som äger elnätet i det aktuella området. Dessa anvisade avtal är oftast mycket dyrare än andra avtal. Regeringen har föreslagit en rad ändringar i ellagen för att försöka minska förekomsten av dessa avtal. Syftet är också att minska prisskillnaden mellan de anvisade avtalen och andra avtal.

Lagändringarna innebär bland annat att ett anvisat avtal inte ska få ha en längre uppsägningstid än 14 dagar. Om en kund har ett anvisat elavtal måste det finnas information om vad det innebär på varje faktura. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också få utfärda regler för hur mycket anvisade elavtal som mest får kosta under en viss period.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-01-19 Debatt: 2017-01-25 Beslut: 2017-01-25

Betänkande 2016/17:NU8 (pdf, 956 kB)

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-19 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Anvisade elavtal (NU8) Justering Prop. 2016/17:13 Föredragande: RB 2. Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017 (NU3y) Justering KOM(2016)

2017-01-19 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 1 4 DATUM 2017–01–19 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anvisade elavtal (NU8) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:13 om anvisade elavtal. Utskottet fattade beslut

2017-01-19