Dokument & lagar (12 163 träffar)

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2487 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: FiU NU TU 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2486 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2486 av Per Åsling C Utveckling av Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för människor och företag att växa och utvecklas i Jämtlands län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2486 av Per Åsling (C) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2486 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2445 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2445 av Lars Thomsson C En tredje elkabel till Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fullfölja planerna på en tredje elkabel till Gotland för att säkerställa öns elförsörjning och skapa förutsättningar


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2445 av Lars Thomsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2445 av Lars Thomsson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2438 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2438 av Ola Johansson C Energieffektivisering och ökad trygghet med belysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett belysningsuppdrag till Boverket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: CU NU UbU

Motion 2018/19:2438 av Ola Johansson (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2438 av Ola Johansson (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2432 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2432 av Anders Åkesson C Höj kunskapen om kooperativt företagande och ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kunskapen om kooperativt företagande och ekonomiska föreningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2432 av Anders Åkesson (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2432 av Anders Åkesson (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2412 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2412 av Mikael Larsson C Enklare att starta eget företag på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare att starta eget företag på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är i småföretagen


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2412 av Mikael Larsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2412 av Mikael Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson båda C Gasutvinning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige med hänvisning till försiktighetsprincipen bör införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn


Utskottsberedning: 2018/19:NU1

Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereduktionen för mikroproducenter


Utskottsberedning: SkU 2018/19:FiU1 2018/19:NU3

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. SD Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2018/19:NU2

Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En fungerande och tillgänglig järnväg 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Samhällsnytta framför avreglering av järnvägen 4Mer demokrati mindre avregleringar 5Avreglering ger inte bättre utbud med lägre priser 6Bytesresor med tåg försvåras


Utskottsberedning: TU 2018/19:NU4

Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 140 kB)

Motion 2018/19:2348 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2348 av Magnus Ek C Utveckla och värna Vätterbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en utvecklingsstrategi för att värna Vättern och utveckla Vätterbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2348 av Magnus Ek (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2348 av Magnus Ek (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine båda MP Prisfonder för läkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till dialog i EU om globala prisfonder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2331 av Rebecka Le Moine MP Tydliggör Sveaskogs uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra Sveaskogs uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveaskogs naturvårdsbedömningar


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson båda MP Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en långsiktig och mer hållbar utveckling av gräsrotsfinansiering som finansieringsform


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine MP Göta kanal 2.0 bör värna ålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen på sin färd mellan Vättern och Östersjön och


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt MP Mål för flexibilitet i elsystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett mål för efterfrågeflexibilitet i elsystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges elsystem är mitt i omställningen


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2276 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2276 av Jörgen Warborn M Fler unga entreprenörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omprioritera Tillväxtverkets resurser till ökade satsningar på Drivhuset och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2276 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2276 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2249 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2249 av Per Lodenius C Elöverföringsavgiften till Åland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur elöverföringsavgiften mellan Sverige och Åland ska kunna tas bort och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 1999


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2249 av Per Lodenius (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2249 av Per Lodenius (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2224 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2224 av Jörgen Warborn M Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införande av solnedgångsparagrafer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Baksidan av den ordning


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2224 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2224 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 74 kB)