Dokument & lagar (12 171 träffar)

Motion 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby M Gemensam nordisk linje i energipolitiken för ett starkt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en gemensam nordisk linje gällande energiproduktion och reglering av energimarknaden


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby M Säkrad effektbalans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att andelen intermittent el ökar, och


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2049 av Jörgen Warborn M Teknikneutral lagstiftning på upphovsrättsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda upphovsrättslagstiftningen i syfte att skapa en teknikneutral lagstiftning som bl.a. förtydligar att även streaming


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. M Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Hallands län


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. L En liberal företagarpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagandets villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen 1966:742 om hotell-


Utskottsberedning: NU 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge båda M Sälj Sveaskog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Sveaskog och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom det statligt ägda bolaget Sveaskog så är staten den enskilt största


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe M Sälj Bilprovningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att sälja Bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska staten är genom sitt ägande av Bilprovningen en stor aktör på


Utskottsberedning: 2018/19:NU4

Motion 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2006 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2006 av Erik Bengtzboe M Export och försäljning av snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europeiska


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2006 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2006 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett mer förutsägbart och rättssäkert prövningssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Datacenter och big data Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big data


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. S Stärkt arbetsmarknad i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborg är ett av Sveriges


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1939 av Jan R Andersson M Fjärrvärme och kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens spillvärme i fjärrvärmeproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk kärnkraft används idag endast för elproduktion.


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1933 av Pål Jonson M Omlokaliserade myndigheters ansvar för att främja regional forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om vissa omlokaliserade myndigheter ska få ett speciellt ansvar för att främja regionala


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1925 av Pål Jonson M En starkare skogsnäring i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skogsnäringen i Värmland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Värmland är ett av de län som är allra mest beroende av utvecklingen


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda kommuner/regioner ska få behålla en rättmätig del av vind- och vattenkraftens


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1918 av Fredrik Christensson C Innovationsvänlig lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för mer innovationsvänlig lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Digitalisering och automatisering


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en jämlikhetspolitik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett socioekonomiska förutsättningar, bostadsort eller bakgrund och


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. S Likvärdiga villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av likvärdiga villkor för livet i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt att alla invånare i vårt land har likvärdig


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. S Sörmlands kraftförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att säkra energiförsörjningen samt samordningsbehovet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sörmland står inför stora


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)