Dokument & lagar (328 träffar)

Proposition 1992/93:257

Regeringens proposition 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:NU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:257 (pdf, 13017 kB)

Betänkande 1992/93:NU37


Justering: 1993-05-28 Debatt: 1993-06-08

Betänkande 1992/93:NU34


Justering: 1993-05-28 Debatt: 1993-06-08

Motion 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av skriv. 1992/93:251 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet I motionen föreslås att regeringen skall åläggas att lämna kvartalsrapporter till riksdagen om vidtagna åtgärder och utvecklingen


Utskottsberedning: --1992/93:NU37
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1992/93:NU36


Justering: 1993-05-27

Betänkande 1992/93:NU35


Justering: 1993-05-27 Debatt: 1993-06-08

Motion 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden I propositionen föreslås nya bestämmelser i konkurrenslagen som innebär att i Stockholms tingsrätt skall ingå såväl lagfarna domare som ekonomiska


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1992/93:NU33


Justering: 1993-05-18 Debatt: 1993-06-02

Betänkande 1992/93:NU30


Justering: 1993-05-18 Debatt: 1993-06-03

Motion 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Om förslaget till lag om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut Staten har genom utfästelse om stöd till banker och


Utskottsberedning: -----------------1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N62 av Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N62 av Göran Magnusson s med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Enligt propositionen skall det inrättas en särskild prövningsinstans, Prövningsnämnden för bankstödsfrågor. Den skall bl.a. kunna pröva förslag till


Utskottsberedning: -1992/93:NU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1992/93:NU32


Justering: 1993-05-13 Debatt: 1993-06-02

Betänkande 1992/93:NU31


Justering: 1993-05-13

Betänkande 1992/93:NU28


Justering: 1993-05-13 Debatt: 1993-05-28

Skrivelse 1992/93:251

Regeringens skrivelse 1992/93:251 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen lämnar enligt bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 maj 1993 en redogörelse till riksdagen för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: 1992/93:NU37 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1992/93:251 (pdf, 469 kB)

Proposition 1992/93:234

Regeringens proposition 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Chefen för Näringsdepartementet har varit föredragande vid regeringssammanträdet. Stockholm den 29 april 1993 På regeringens vägnar Bengt


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:234 (pdf, 944 kB)

Betänkande 1992/93:NU29


Justering: 1993-04-29 Debatt: 1993-05-12

Motion 1992/93:N61 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N61 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:239 Ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m. Statens provningsanstalt SP är en s.k. uppdragsmyndighet och landets centrala institution för teknisk utvärdering, provning och mätteknik och därmed förenad


Utskottsberedning: --1992/93:NU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N60 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:N60 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:239 Ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Statens provningsanstalt ombildas till aktiebolag den 1 juli 1993. Samtidigt förs verksamheten vid Boverkets


Utskottsberedning: -1992/93:NU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N59 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1992/93:N59 av Kenneth Lantz kds med anledning av prop. 1992/93:238 Ändringar i minerallagen m.m. Undersökningstillstånd Regeringens proposition till ändringar i minerallagen kommer efterlängtat. Det är positivt att kravet på kronoandeltas bort. Det har uppfattats som en beskattning av gruvnäringen.


Utskottsberedning: -1992/93:NU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation