Dokument & lagar (10 898 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2017/18:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2 Datum och tid: 2017-09-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3.

2017-09-21 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2017-09-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2017/18:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1 Datum och tid: 2017-09-19 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (SfU5) Justering Prop. 2016/17:191 och motion Föredragande: SB 2.

2017-09-19 11:00:00

Proposition 2017/18:6


Utskottsberedning: 2017/18:SfU6
Sista motionsdag: 2017-10-04

Betänkande 2017/18:SfU12


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:SfU6


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:SfU4


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-28

Betänkande 2017/18:SfU3


Beredning: 2017-11-14 Justering: 2017-12-05

Betänkande 2017/18:SfU2


Beredning: 2017-11-14 Justering: 2017-12-05

Betänkande 2017/18:SfU1


Beredning: 2017-11-14 Justering: 2017-12-05

Betänkande 2017/18:SfU7


Beredning: 2017-09-28 Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:SfU9


Beredning: 2017-10-10 Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Proposition 2016/17:216

Regeringens proposition 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt Prop. grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar 2016/17:216 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 juni 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU9
Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:216 (pdf, 1056 kB)

Proposition 2016/17:212

Regeringens proposition 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av Prop. uppehållstillstånd när arbetsgivaren 2016/17:212 självmant har avhjälpt brister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU7
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:212 (pdf, 353 kB)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18

Offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-04-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR18 Förord Socialförsäkringsutskottet bjöd den 6 april 2017 in till en offentlig utfrågning om

2017-06-19

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR18 (pdf, 2628 kB)

Betänkande 2017/18:SfU8


Beredning: 2017-09-28 Justering: 2017-10-19 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Omröstning 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, förslagspunkt 2 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Datum: 2017-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 77 0 0 6 SD 38 0 0 9 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 3 0 0 0 Totalt 299 18 0 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-06-14

Omröstning 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, förslagspunkt 1 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Datum: 2017-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 77 0 0 6 SD 0 38 0 9 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 3 0 0 Totalt 276 41 0 32 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-06-14

Omröstning 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 2 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Datum: 2017-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 77 0 0 6 SD 0 37 0 10 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 3 0 0 Totalt 276 40 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-06-14

Omröstning 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Datum: 2017-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 105 0 7 M 77 0 0 6 SD 38 0 0 9 MP 1 23 0 1 C 21 0 0 1 V 0 18 0 3 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 2 1 0 0 Totalt 169 147 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-06-14

Omröstning 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

Votering: betänkande 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Datum: 2017-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 77 0 6 SD 37 0 0 10 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 2 0 1 0 Totalt 238 77 1 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-06-14