Dokument & lagar (14 220 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-30 10:30 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23) Justering Motioner Föredragande: Pyka 4. Anmälan

2017-03-30 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med finansutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.30 Bilagor

2017-03-28 12:20:00

Yttrande 2016/17:SkU5y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2017-03-28

Proposition 2016/17:142

Regeringens proposition 2016/17:142 Skatteförslag med anledning av Prop. energiöverenskommelsen 2016/17:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt ramöverenskommelsen

Sista motionsdag: 2017-04-12

Proposition 2016/17:142 (pdf, 524 kB)

Betänkande 2016/17:SkU25

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 8
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:SkU25 (pdf, 363 kB)

Betänkande 2016/17:SkU22

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 20
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:SkU22 (pdf, 751 kB)

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-03-23 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Inkomstskatt (SkU22) Justering Motioner Föredragande: Åkerrén 4. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt

2017-03-23 10:00:00

Proposition 2016/17:141

Regeringens proposition 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Prop. förnybar el 2016/17:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2016/17:SkU30
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:141 (pdf, 372 kB)

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring

2017-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-02 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Inkomstskatt (SkU22) Beredning Motioner Föredragande: Åkerrén 4. Punktskatter (SkU24) Beredning Motioner Föredragande:

2017-03-02 10:00:00

Skatteutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 24 DATUM 2017-03-02 TID 10.00–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. §

2017-03-02

Omröstning 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Votering: betänkande 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 2 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 0 75 0 9 SD 40 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 20 0 2 V 17 0 0 4 L 0 17 0 2 KD 0 15 0 1 - 1 0 0 1 Totalt 186 127 0 36 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-01

Omröstning 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Votering: betänkande 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 1 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 75 0 0 9 SD 0 40 0 7 MP 23 0 0 2 C 20 0 0 2 V 17 0 0 4 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 1 0 1 Totalt 271 41 0 37 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-01

Omröstning 2016/17:SkU14 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Votering: betänkande 2016/17:SkU14 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet, förslagspunkt 2 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Datum: 2017-03-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:162

Riksdagsskrivelse 2016/17:162 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU20 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:162 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:162 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:161

Riksdagsskrivelse 2016/17:161 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU15 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:161 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:161 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:160

Riksdagsskrivelse 2016/17:160 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU14 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:160 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:160 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:159

Riksdagsskrivelse 2016/17:159 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU13 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:159 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:159 (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:89 Skattebrottsdatalag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom två år efter ikraftträdandet utvärdera lagen när det gäller dess huvudsyfte, att stärka


Utskottsberedning: 2016/17:SkU29

Motion 2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3624 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3624 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom två år efter ikraftträdandet utvärdera lagen när det gäller dess huvudsyfte,


Utskottsberedning: 2016/17:SkU28

Motion 2016/17:3624 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3624 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)