Dokument & lagar (14 199 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-16 kl. 09:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-02-16 09:00 Plats : RÖ 4-09 1. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer/ATAD 2 Överläggning Statssekreterare

2017-02-16 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-02-14 11:00 Plats : RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic,

2017-02-14 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 21 DATUM 2017-02-14 TID 11.00–11.55 12.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2017-02-14

Proposition 2016/17:91

Tullbrottsdatalag Regeringens proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag Prop. 2016/17:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs


Utskottsberedning: 2016/17:SkU28
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:91 (pdf, 1324 kB)

Proposition 2016/17:89

Regeringens proposition 2016/17:89 Skattebrottsdatalag Prop. 2016/17:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs en ny lag om behandling


Utskottsberedning: 2016/17:SkU29
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:89 (pdf, 1007 kB)

Betänkande 2016/17:SkU21


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:20 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:20 Datum och tid : 2017-02-02 10:30 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13) Beredning Prop. 2016/17:44 Föredragande: Åkerrén 4.

2017-02-02 10:30:00

Skatteutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 20 DATUM 2017-02-02 TID 10.30–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Linus Sköld (S) välkommen till sitt första sammanträde med utskottet. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-02-02

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i enlighet med Riksrevisionens slutsatser


Utskottsberedning: 2016/17:SkU27

Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 69 kB)

Betänkande 2016/17:SkU32


Beredning: 2017-05-18 Justering: 2017-05-30 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:SkU31


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-30 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:SkU30


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-04 Debatt: 2017-05-30 Beslut: 2017-05-31

Betänkande 2016/17:SkU29


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-02 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Betänkande 2016/17:SkU28


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-02 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Betänkande 2016/17:SkU27


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-02 Debatt: 2017-05-10 Beslut: 2017-05-10

Yttrande 2016/17:SkU4y

Skatteutskottet s yttrande 2016/17 : SkU4y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslut a de den 17 november 2016 att ge bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 KOM ( 2016) 710 inklusive

2017-01-23

Yttrande 2016/17:SkU4y (pdf, 136 kB)

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:19 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:19 Datum och tid : 2017-01-17 11:00 Plats : RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson m.fl., Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5.

2017-01-17 11:00:00

Skatteutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 19 DATUM 2017-01-17 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. §

2017-01-17

Skrivelse 2016/17:81

Regeringens skrivelse 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett Skr. komplicerat skattesystem 2016/17:81 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU27 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-02-01

Skrivelse 2016/17:81 (pdf, 1743 kB)

Betänkande 2016/17:SkU33


Beredning: 2017-05-30 Justering: 2017-06-08 Debatt: 2017-06-15 Beslut: 2017-06-15